No Picture

La gerència juga molt brut: HA TRENCAT LES NEGOCIACIONS del Calendari laboral 2013 i de la Normativa de Jornada i Horari

18 de Desembre de 2012 ccooupc 0

QUÈ S’ESTAVA NEGOCIANT? – El calendari laboral del 2013, i una nova normativa de jornada i horaris. – El marge de negociació és estret (per les retallades), però la normativa permet excepcions a les 37,5 hores durant diferents períodes que les parts podem acordar. – La Llei 5/2012 de la Generalitat no regula la jornada anual. La base de negociació i de les diverses propostes de la Junta és una jornada de 1462 hores, que [llegir més…]

Share
No Picture

Mort del CONCILIA

4 de Desembre de 2012 ccooupc 0

El govern autonòmic de CIU, mitjançant la llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, i el govern de l’Estat del PP, mitjançant el Reial Decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, retallen brutalment la conciliació de la vida familiar i laboral. Els rectors i les gerències de les 7 universitats públiques han modificat unilateralment l’acord CONCILIA i, per [llegir més…]

Share
No Picture

Què em descompten si estic de baixa?

4 de Desembre de 2012 ccooupc 0

Et fem arribar la resposta a les tres qüestions més freqüents i actuals sobre el tema. Baixa per malaltia No t’han de descomptar res quan la baixa és per contingències professionals (accident de treball o malaltia professional)[1], maltractament de gènere o en situació d’embaràs. Quan la baixa és per malaltia comuna o accident no laboral cobraràs: Els tres primers dies: el 50% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes previ a [llegir més…]

Share
No Picture

Aplicació al Personal de les Universitats Públiques Catalanes de l’article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

30 de Novembre de 2012 ccooupc 0

El personal de les Universitats Publiques Catalanes pot optar per gaudir de forma compactada, d’acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment del primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys a [llegir més…]

Share
No Picture

Flaixos del claustre del passat 23 de Novembre de 2012

27 de Novembre de 2012 ccooupc 0

Aquest divendres es va celebrar el claustre ordinari de la UPC. A part de la situació econòmica de la UPC –amb un dèficit acumulat de 98 milions d’euros al 2011, i greus problemes de tresoreria que provoquen que el cobrament de les nostres nòmines depengui de si la Generalitat de Catalunya realitza la transferència en temps i forma–, es va parlar d’aquests temes: ERO A LA UPC? El rector va explicar que el Govern estatal [llegir més…]

Share