Devolució paga extra 2013

19 de juny de 2020 ccoo 0

En l’última Mesa de la Funció Pública el govern va confirmar que al juliol es farà efectiu el pagament del 60% de la paga extra 2013 que resta pendent de pagar. Per fi, la Generalitat compleix l’Acord que CCOO vam signar el desembre de 2018. Gerència ha reclamat a la Generalitat els diners per fer efectiu el pagament al juliol. Confiem que no torni a passar el de sempre, que el PDI de la UPC [llegir més…]

Share

Negociació Estatut Personal Docent i Investigador

19 de juny de 2020 ccoo 0

El Ministeri d’Universitats ha fet públic, a través dels mitjans de comunicació, la seva intenció de presentar un Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI) a finals de juny i aprovar-lo abans de l’inici del curs acadèmic 2020-21. Els sindicats majoritaris CCOO, UGT i CSIF li recordem que és preceptiu legalment, segons el que disposa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el seu article 15, que les condicions de treball es negociïn amb els i les representants [llegir més…]

Share

Nova “normalitat”, teletreball, calendari, paga extra 2013 i més

17 de juny de 2020 ccoo 0

Companya, company, T’informem de tot un seguit de temes importants: TELETREBALL -FASE 3 I NOVA NORMALITAT- CCOO estem molt decebuts amb la gestió d’aquest tema per part de gerència. La universitat ha incomplert el seu propi Pla de Desconfinament que establia el teletreball com a sistema preferent de treball a la Universitat fins a la fase 3 inclosa. És més, a l’abril el govern va establir la pròrroga de la preferència pel teletreball fins 3 [llegir més…]

Share

Els Tribunals donen la raó a CCOO en dues demandes que afecten el personal investigador

15 de juny de 2020 ccoo 0

CCOO ha aconseguit dues importants victòries judicials que beneficien al personal investigador, especialment al personal en formació.D’una banda, el Tribunal Suprem ha estimat el recurs de CCOO i ha declarat la nul·litat de l’apartat tercer de l’art. 7 del RD 103/2019 que permetia el prorrateig de les quantitats a percebre en els quatre anys del contracte predoctoral. Concretament, en permetre el prorrateig d’aquestes quantitats incomplia el caràcter mínim dels percentatges anuals de retribució fixats en [llegir més…]

Share

No cal retallar drets perquè els serveis funcionin

5 de juny de 2020 ccoo 0

Com sabeu, el Pla de desconfinament aprovat pel Consell de Govern de la UPC preveu la constitució d’una “Comissió de seguiment amb un màxim de 8 membres, quatre representants de la part social i quatre de la part institucional, amb l’objectiu principal de fer el seguiment d’aquest pla i, en especial, del seguiment del compliment de les mesures organitzatives i de garantia dels drets laborals dels diferents col·lectius. Pel bon compliment d’aquest objectiu es facilitarà [llegir més…]

Share