Nova “normalitat”, teletreball, calendari, paga extra 2013 i més

Companya, company,

T’informem de tot un seguit de temes importants:

TELETREBALL -FASE 3 I NOVA NORMALITAT-

CCOO estem molt decebuts amb la gestió d’aquest tema per part de gerència. La universitat ha incomplert el seu propi Pla de Desconfinament que establia el teletreball com a sistema preferent de treball a la Universitat fins a la fase 3 inclosa.

És més, a l’abril el govern va establir la pròrroga de la preferència pel teletreball fins 3 mesos després de la finalització de l’estat d’alarma.

No es justifica de cap de les maneres que la direcció de la UPC hagi decidit que han de passar a modalitat presencial el personal que dóna serveis que s’estan realitzant telemàticament. 

Entenem que els serveis que requereixen presencialitat s’hagin d’activar i donar el servei presencialment. Però justifiquen el seu canvi de política, i que ara vulguin activar presencialment serveis que no ho requereixen, perquè “es vegi que els serveis estan mínimament coberts”… Creiem que aquesta decisió de màrqueting de cartó-pedra en aquests moments és lamentable, diu molt poc de la valoració que des de la direcció de la universitat estan fent sobre la nostra feina i, sobretot, posa en risc la nostra salut innecessàriament.

Condicions de la fase 3:

  • Està previst que s’iniciï el dilluns, 22 de juny i acabi el 3 de juliol amb l’aprovació pel Consell de Govern de la UPC de les instruccions de la “nova normalitat”
  • Segons gerència les indicacions que ha donat per a la fase 3 als caps solament suposarà venir a treballar presencialment un dia a la setmana (llevat que voluntàriament es vulguin venir més). Però ens consta que en algunes unitats s’està ordenant venir més d’un dia.
  • Les persones d’especial sensibilitat, i amb necessitats de conciliació amb menors i dependents, poden teletreballar durant la fase 3 (Pla de desconfinament aprovat pel CG de la UPC). Si opten per fer-ho, li han de comunicar al seu cap. Sabem que algunes persones estan tenint problemes amb aquest tema. Gerència s’ha compromès a parlar amb els caps en aquests casos.

Les ordres i contraordres de gerència als caps dels serveis i UTG han creat molta confusió. El que ens arriba és diferent en cada unitat.

Nova Normalitat:

El dia d’abans, a la tarda, vam rebre la proposta de gerència sobre la nova normalitat que la part social vam demanar tractar en la reunió d’aquest dimecres.

El document de gerència s’aprovarà en el Consell de Govern del 3 de juliol. Per tant, la previsió és que la nova normalitat comenci a la UPC el 6 de juliol.

La proposta inicial de gerència contempla que, com a mínim, tot el personal assisteixi presencialment a la feina 2 dies a la setmana. I no preveu cap mesura de conciliació.

Els mesos que vénen no seran normals ni en condicions dels serveis, ni en les possibilitats de conciliar que tindrà el PAS, ni en les condicions de seguretat i salut laboral, ni com evolucionarà la pandèmia.

En aquest sentit CCOO hem proposat que:

  • Tal com recull el Reial Decret 463/2020 i recomanen les autoritats sanitàries, perllongar tres mesos, des de la finalització de l’Estat d’Alarma, el teletreball en aquells serveis que no sigui imprescindible la presencialitat, tret que voluntàriament els treballadors o treballadores vulguin desenvolupar el seu treball de manera presencial.
  • Que, quan un servei requereixi la presencialitat per atendre a un usuari, es faci mitjançant cita prèvia.
  • Que les persones d’especial sensibilitat, i amb necessitats de conciliació amb menors i dependents, puguin teletreballar

Estem convençuts que el millor per donar un bon servei -que és diferent a semblar que es dóna un bon servei- el mes de juliol s’hauria de treballar per:

  • Millorar els procediments d’atenció al públic sense presencialitat pensant en la possibilitat que es produeixi un rebrot a la tardor.
  • Dotar de mesures de prevenció en els espais de treball. 

Mesures de seguretat:

És un tema que ens preocupa molt. La previsió de gerència d’incorporació de tot el PAS durant el mes de juliol és un problema. Els espais són reduïts i amb una incorporació massiva mantenir les distàncies pot ser complicat.

Ara com ara la universitat no està complint ni el seu Pla de Desconfinament en aquesta matèria. Alguns dies falten mascaretes i gel. Què passarà al juliol amb la incorporació de bona part de la plantilla? La universitat tindrà prou temps per assegurar l’abastiment adequat d’EPIS, les pantalles de protecció, hidrogel, etc.? 

Haurem de ser rigorosos amb les mesures de seguretat per evitar perills en la salut.

CALENDARI LABORAL 2020 DEL PAS

CCOO hem denunciat a Inspecció de Treball i hem iniciat el tràmit de denúncia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -mitjançant Conflicte Col·lectiu- per la modificació unilateral del Calendari Laboral de 2020 aprovada al Consell de Govern de la UPC el dia 3 de juny.

Els acords estan per complir-los i gerència, com us vam informar puntualment, va decidir modificar l’acord de Calendari Laboral unilateralment en relació amb les vacances i el gaudí dels dies d’assumptes particulars. A més, ho ha fet en el marc de la negociació del Pla de Desconfinament sense ni tan sols convocar la comissió de seguiment de l’acord del calendari. 

Era del tot innecessari i és del tot injust, ja que suposa empitjorar les condicions laborals del personal de la UPC després de l’esforç que ha fet el PAS per tirar endavant la universitat en situació de confinament. Inspecció i els Tribunals tindran l’última paraula a aquest respecte.

DEVOLUCIÓ PAGA EXTRA 2013

En l’última Mesa de la Funció Pública el govern va confirmar que al juliol es farà efectiu el pagament del 60% de la paga extra 2013 que resta pendent de pagar. Per fi, la Generalitat compleix l’Acord que CCOO vam signar el desembre de 2018. 

Gerència ha reclamat a la Generalitat els diners per fer efectiu el pagament al juliol. Confiem que no torni a passar el de sempre, que el  PAS de la UPC cobrem amb retard el que ens deuen.

Us recordem que, en compliment de l’acord de desembre de 2018, el 2019 es va abonar el 40% de la paga extra del 2013. L’acord també preveu que el 2021 es retornarà el 55% de la paga de l’any 2014 i, el 2022, el 45%.

ASSESSORAMENT

Finalment, dir-vos que, com sempre, CCOO estem a la vostra disposició per assessorar-vos i ajudar-vos en el que calgui. Al llarg del confinament hem realitzat aquest assessorament de forma telemàtica. Si tens problemes, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a secciosindical.ccoo@upc.edu

A partir de la setmana que ve t’atendrem telefònicament dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 12, en el 93 401 66 65.

I si necessites un assessorament més detallat contacta amb nosaltres. El realitzarem telemàticament o, si cal, presencialment.

Salut i lluita,

Secció Sindical CCOO UPC

Share