COMUNICAT sobre el VIè Conveni PAS-L

Companyes i companys,

Com sabeu el VIè Conveni Col·lectiu del PAS-L està en procés de publicació. En aquest procés la Generalitat, mitjançant l’Autoritat Laboral del Dept. de Treball, ens ha comunicat una sèrie d’objeccions al nostre Conveni.

A banda d’un parell de qüestions tècniques de fàcil solució, l’important és que la Generalitat vol obligar-nos a incloure les seves retallades al Conveni. Tot i haver reconegut de paraula que la fórmula de la “taula d’afectacions” pactada per les parts és legal, volen forçar-nos a redactar articles d’acord amb les lleis retalladores. La Generalitat torna a menystenir la negociació col·lectiva immiscuint-se en allò que acordaren les parts.

El VIè Conveni és plenament vigent

CCOO hem consultat el nostre Gabinet Jurídic i ens han aclarit que la comunicació de l’Autoritat Laboral no invalida, de cap manera, el VI Conveni. Alhora, la vigència del VIè Conveni ha estat reconeguda públicament a la Mesa Negociadora per les gerències de les set universitats i pels sindicats signants (CCOO i UGT). Així consta a les actes.

Ara els sindicats signants i les universitats hem de consensuar una resposta a la Generalitat. CCOO entenem que es poden acceptar canvis exclusivament formals, com ja va passar en el Vè Conveni; però, en cap cas, modificar els articles. Això és el que vam defensar tots els sindicats signants davant de tot el PAS-L i el que els treballadors i les treballadores vam aprovar de manera molt majoritària a les assemblees i referèndums que es van celebrar.

En tot cas, el nostre desig és arribar ben aviat a una resposta consensuada de totes les parts signants i que la Generalitat accepti la publicació del VIè Conveni.

Tothom ha de tenir clara la plena vigència del Conveni i el compromís assumit per CCOO amb el PAS de les universitats públiques catalanes.

Salut i lluita,

CCOO Universitats

Share