La bata és un EPI, les sabates també!

El Conveni diu que ens han de donar el vestuari, sabates i complements adequats a la nostra tasca. Fa anys vam transformar bona part d’aquest dret en diners. Amb les retallades han deixat de pagar-nos-els. Però el dret al vestuari no decau.

Si treballes en un laboratori amb productes químics –per exemple– t’han de donar la roba de treball que marca el Conveni (bata, sabates …) perquè son EPIs (Equip de Protecció Individual). No te’ls poden negar.

La gerent anterior així ens ho va reconèixer, de paraula. Però no va donar instruccions perquè es compleixi. El resultat és que encara hi ha molts PAS, especialment als laboratoris, sense la roba de treball adequada.

El nostre consell és que  reclamis el vestuari i/o les eines que necessites per treballa a través d’un PUC al Servei de Personal. Quan ho facis ens ho dius (Secciosindical.Ccoo@upc.edu), o li dius al Comitè (comite-pasl@upc.edu) o, millor encara, li ho dius als Delegats de Prevenció (http://www.upc.edu/prevencio/informacio-general/comite-de-seguretat-i-salut). Així podrem fer pressió des del nostre costat.

Share