Primer la salut dels treballadors i treballadores

27 d'Abril de 2020 ccoo 0

El 23 d’abril va entrar en vigor el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554 El 23 i el 24 d’abril gerència s’ha reunit amb Comitè i Junta, i amb el Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPC. Us fem un resum dels temes més rellevants. Teletreball CCOO li vam transmetre a gerència que la UPC és la universitat on millor s’està desenvolupant el teletreball, gràcies al gran esforç que estem fent el [llegir més…]

Share