No cal retallar drets perquè els serveis funcionin

5 de Juny de 2020 ccoo 0

Com sabeu, el Pla de desconfinament aprovat pel Consell de Govern de la UPC preveu la constitució d’una “Comissió de seguiment amb un màxim de 8 membres, quatre representants de la part social i quatre de la part institucional, amb l’objectiu principal de fer el seguiment d’aquest pla i, en especial, del seguiment del compliment de les mesures organitzatives i de garantia dels drets laborals dels diferents col·lectius. Pel bon compliment d’aquest objectiu es facilitarà [llegir més…]

Share

Pla de desconfinament UPC, necessari però inacabat i insuficient

20 de Maig de 2020 ccoo 0

Companyes, companys, Des de 16 de març, l’activitat de la UPC s’està realitzant teletreballant. De fet, som la universitat pública catalana on la continuïtat del treball ha estat més gran i millor (tot i les dificultats de conciliació). Som la que feia més temps que havia acordat el teletreball en el PAS, però no en el PDI on tots plegats haurem de fer un esforç per articular un acord marc que ens permeti avançar en aquest [llegir més…]

Share

RD de titulacions universitàries

8 de Maig de 2020 ccoo 0

El Ministeri d’Universitats ha presentat a consulta pública un esborrany de RD per a una nova Ordenació dels Ensenyaments Oficials per al sistema universitari espanyol, que dissenya un model d’universitat que, en lloc d’avançar en coneixement, innovació i cultura, posa a la Universitat Pública al servei del teixit empresarial, dels capricis de la CRUE i fa perillar la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’Educació Superior. A CCOO entenem que aquest no és el moment adequat per abordar una [llegir més…]

Share

Sexennis de transferència

8 de Maig de 2020 ccoo 0

Arran del resultat de la segona resolució dels sexennis de transferència, CCOO hem enviat una carta a la directora de l’ANECA, la Sra. Mercedes Siles Molina, on sol·licitem que, quan més aviat millor, es debatin i tinguin en compte les consideracions següents: ·   Volem conèixer si s’han modificat els criteris d’avaluació o la seva aplicació entre la primera i la segona tanda d’avaluacions, ja que en les primeres resolucions el percentatge positiu era del 64,36% [llegir més…]

Share

Primer la salut dels treballadors i treballadores

27 d'Abril de 2020 ccoo 0

El 23 d’abril va entrar en vigor el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554 El 23 i el 24 d’abril gerència s’ha reunit amb Comitè i Junta, i amb el Comitè de Seguretat i Salut laboral de la UPC. Us fem un resum dels temes més rellevants. Teletreball CCOO li vam transmetre a gerència que la UPC és la universitat on millor s’està desenvolupant el teletreball, gràcies al gran esforç que estem fent el [llegir més…]

Share