Candidatura CCOO

Et presentem la nostra candidatura:

CANDIDATURA DEL SINDICAT COMISSIONS OBRERES (CCOO)  
JUNTA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI  
ELECCIONS: 26/10/2017  
Núm. d’ordre Cognoms Nom Campus
1 FERNÁNDEZ PASTOR ALICIA UTG ÀMBIT ARQUITECTURA DE BARCELONA
2 GONZALVO SANCHO MIGUEL ANGEL UG DELS DEPARTAMENTS MAIV-ET
3 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ LAURA UTG DE L’ÀMBIT DE CAMINS
4 MENDOZA GARCIA MANEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PUBLIC. I ARXIUS
5 ALBEROLA PEREZ LUZ SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PUBLIC. I ARXIUS
6 BASTARDAS GIRBAU MARTA UTG ÀMBIT ARQUITECTURA DE SANT CUGAT
7 ORTIZ ORTIZ ADELA ETSE TELECOMUNICACIÓ BARCELONA
8 FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ M. CARMEN UTGE ÀMBIT MATEMÀTIQUES
9 SUY MARTINEZ IMMA SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PUBLIC. I ARXIUS
10 FUENTES JIMENEZ JUAN ANTONIO SERVEI DE PERSONAL
11 DUARTE GARCÍA PATRICIA UTG CAMPUS DIAGONAL-BESÒS
12 GORGORI RAMON IMMA UTG ÀMBIT D’ÒPTICA I OPTOMETRIA
13 TORNÉS MITJANS MONTSERRAT SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PUBLIC. I ARXIUS
14 CAMPMANY BAJONA ISABEL SERVEI DE PERSONAL
Share