Eleccions sindicals PDI Funcionari

CCOO, la força de les persones!

10 bones raons per votar Comissions

1. Perquè quan ens truqueu, hi som! Us assessorem, us aconsellem, us acompanyem… perquè el nostre compromís és amb tots els treballadors i treballadores de la UPC, i posem l’estructura sindical al vostre servei sense preguntar-vos si esteu afiliats.

2. Perquè lluitarem per aconseguir un desplegament de la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) que millori les condicions laborals de tot el PDI de la UPC.

  • Proposem que s’estableixi un pla de promoció interna que permeti als TUs i CEUs acreditats promocionar mitjançant un concurs de mèrits.
  • Demanem que es pressupostin incentius salarials addicionals, associats a mèrits individuals que fins ara no han tingut cap reconeixement i que contribueixen a assolir els objectius de la institució.
  • Demanem que s’articuli la possibilitat de modular la càrrega lectiva per corregir les desigualtats entre homes i dones derivades de la cura de persones dependents.
  • Reclamem que es reforci la plantilla de la UPC, incrementant el nombre de PDI permanent a temps complet, afavorint el relleu generacional i evitant la precarietat.
  • Demanem que la UPC convoqui places de PDI funcionari, no només per cobrir les jubilacions actuals, sinó per recuperar una dècada sense convocar-ne. Rebutgem frontalment que, de facto, se’ns col·loqui en via morta com si fóssim un col·lectiu a extingir.
  • No acceptem que es discrimini cap col·lectiu i no recolzarem l’aplicació selectiva de la LOSU, deixant fora als TEU tot assignant-los 360 hores i no el màxim de 240 hores lectives anuals que preveu la llei.
  • Exigim que es dobli el finançament de les universitats públiques.  Cal passar del ridícul 0.44% del PIB que Catalunya dedica a les universitats, a l’1% establert per la LOSU, i encara anar molt més enllà.

3. Perquè seguirem reivindicant una UPC on les dones hi siguin molt més presents, cal implantar més polítiques d’acció afirmativa que siguin realment transformadores.

4. Perquè exigim que es valori tot el treball del PDI: la recerca, la docència, la transferència de tecnologia, la gestió, l’extensió universitària, la promoció… Volem un canvi del model d’avaluació del PDI en positiu, per incentivar i reconèixer els progressos en la consecució d’objectius institucionals i no com s’aplica ara, en negatiu i amb voluntat d’aplicar “càstigs” a una part del col·lectiu.

5. Perquè lluitem per la recuperació dels drets laborals perduts: matrícula gratuïta per a tot el personal de les universitats públiques i també per als seus fills i filles, reactivació del Pla Concilia, ajuts al personal amb familiars dependents al seu càrrec, etc.

6. Perquè reivindiquem un repartiment de recursos equitatiu entre els campus, escoles, seccions departamentals, etc. Tot el PDI de la UPC, independentment de la ubicació del seu lloc de treball, ha de tenir les mateixes oportunitats d’assolir una trajectòria acadèmica plena

7. Perquè volem una universitat inclusiva. Proposem un pla d’inclusió del PDI discapacitat, malalt o que es reincorpora després d’una baixa laboral llarga.

8. Perquè comuniquem la nostra acció sindical de forma transparent i volem conèixer les vostres inquietuds, promoure debats i incorporar les vostres propostes.

9. Perquè no tenim por de parlar i ho fem ben alt i ben clar. CCOO és una veu independent i crítica als Consells de Govern i al Claustre Universitari.

10. I finalment, perquè no depenem de ningú més que de vosaltres. La nostra trajectòria demostra que estem compromesos amb tots els treballadors i treballadores de la UPC, amb un model d’Universitat Pública de qualitat al servei del país!

CCOO, la força de les persones!

Share