Política comunicativa

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

L’acció sindical no és una acció aïllada. Els delegats i delegades sindicals estem al servei dels treballadors i treballadores als que representem. Per a tots nosaltres és molt important conèixer les opinions, preocupacions, queixes i suggeriments de tot el col·lectiu.

A banda de la comunicació directa amb els delegats i delegades que estan presents en tots els campus i que fan arribar les vostres inquietuds a la JPDI, també hem establert canals de comunicació per tal que la informació sobre les propostes que portem a les meses de negociació i els nostres posicionaments, arribin puntualment a tot el col·lectiu.

En aquest sentit, CCOO ha impulsat i seguirà impulsant accions per apropar l’activitat de la Junta de personal a tot el PDIF, entre les quals destaquem:

  • El manteniment i actualització dels continguts de la web de la Junta de Personal Docent i Investigador Funcionari (http://www.upc.edu/jpdif).
  • La difusió a través del correu electrònic dels acords de les Juntes de Personal Docent i Funcionari i la seva publicació a la pàgina web de la JPDI.
  • La publicació de comunicats informant a tot el col·lectiu dels posicionaments de la JPDI en temes concrets: programa de càtedres, règim de dedicació, congressos notables, etc.
  • La publicació anual d’una memòria que recopila totes les activitats de la JPDI i les seves comissions al llarg de l’any.
  • Visites a diferents centres per copsar les diferents realitats de la nostra tan diversa UPC.

D’altra banda, el debat, l’intercanvi d’opinions, la contraposició de visions diverses per tal de generar propostes i línies d’actuació futures ha estat sempre un dels objectius de la secció sindical de CCOO a la UPC. En aquest sentit, al llarg d’aquests anys la secció sindical de CCOO ha organitzat jornades sobre Sostre de vidre, Conciliació de la vida familiar i laboral, Política universitària, Transició energètica, etc. En els propers quatre anys volem seguir en aquesta línia enfortint aquestes trobades per tal de crear espais de confluència entre diferents col·lectius de la nostra comunitat acadèmica i tractar temes d’interès laboral i social.

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

Share