Inclusió del PDI amb discapacitat

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!


Una universitat moderna i punta de llança, ha de ser una universitat inclusiva.

El juliol del 2017 el Consell de Govern aprovava el Pla d’Inclusió de la UPC per al 2017-2020. Ja des de 10 anys abans, el 2007, la nostra universitat va anar desenvolupant plans estratègics, en un principi d’Igualtat d’Oportunitats, que emmarcaven polítiques de gènere i d’inclusió de la discapacitat. A partir del 2015 es va decidir tractar de forma separada aquests dos àmbits, i a partir d’aquella data la inclusió de les persones amb discapacitat de la nostra comunitat acadèmica és objecte d’estratègies i polítiques pròpies.

Al llarg d’aquests anys la política de la UPC en matèria d’inclusió ha tingut diferents vessants: s’han adequat molts espais per facilitar-ne l’accessibilitat, s’ha fet visible el compromís de la UPC en matèria d’inclusió, i s’ha elaborat el Protocol d’Inclusió de la UPC per a l’estudiantat amb certificat de discapacitat, trastorn d’aprenentatge, malaltia i accident temporal. Aquest protocol està donant resultats molt satisfactoris ja que sistematitza els procediments a seguir per tal de promoure la inclusió plena de tots els nostres estudiants.

En la mateixa línia del Protocol d’Inclusió de la UPC per a l’estudiantat, i després de constatar que el Pla d’Inclusió de la UPC està eminentment focalitzat en el col·lectiu d’estudiants, les delegades i delegats del PDI funcionari de la secció sindical de CCOO van elaborar una proposta per dotar la universitat d’un protocol d’inclusió del PDI. Aquesta proposta, Mesures per a la integració del PDI amb discapacitat i per a la integració del PDI que pateix o es reincorpora després d’una llarga malaltia, va ser treballada amb alguns representants del col·lectiu afectat i  aprovada per la Junta de PDI. Posteriorment es va presentar en mesa negociadora l’octubre passat.

El motiu de la proposta, no és altre que dotar a la nostra universitat d’un protocol d’actuació per a la integració del PDI que es reincorpora després d’una llarga malaltia o que pateix algun tipus de discapacitat. Aquesta inclusió es pot fomentar oferint a aquest col·lectiu una certa flexibilitat en els processos d’avaluació i també en la seva dedicació, així com, en cas que sigui necessari, una adequació del seu lloc de treball. La voluntat de CCOO és seguir treballant per arribar a un acord en els termes recollits a la proposta presentada, i seguir anant més enllà per tal d’assolir la plena inclusió de tot el PDI amb discapacitat.

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

Share