10 bones raons per votar Comissions

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

  1. Perquè quan ens truqueu, hi som! Us assessorem, us aconsellem, us acompanyem… perquè el nostre compromís és amb tots els treballadors i treballadores de la UPC, i posem l’estructura sindical al vostre servei sense preguntar-vos si esteu afiliats.
  2. Perquè no ens cansarem de denunciar el retrocés progressiu en el finançament de les universitats públiques i les interferències en l’autonomia universitària. Estem lluitant per revertir-ho en tots els fòrums i meses on estem presents.
  3. Perquè reclamem que es reforci la plantilla de la UPC, incrementant el nombre de PDI a temps complet, afavorint el relleu generacional i evitant la precarietat.
  4. Perquè seguirem reivindicant una UPC on les dones hi siguin molt més presents i on s’implantin polítiques d’acció afirmativa de forma immediata. 
  5. Perquè treballem per la conciliació de la vida familiar i laboral de tot el PDI. Cal que la UPC passi de les paraules als fets: reforma horària, adequació de l’horari a les necessitats familiars…
  6. Perquè exigim que es valori tot el treball del PDI: la recerca, la docència, la transferència de tecnologia, la gestió, l’extensió universitària, la promoció… Volem un canvi del model d’avaluació del PDI i defensem la promoció del PDI acreditat.
  7. Perquè lluitem per la recuperació dels drets laborals perduts: matrícula gratuïta per a tot el personal de les universitats públiques i també per als seus fills i filles, reactivació del Pla Concilia, retorn de les pagues extres manllevades el 2013 i 2014, ajuts al personal amb familiars dependents al seu càrrec, etc.
  8. Perquè apostem per una universitat inclusiva amb el PDI discapacitat, malalt o que es reincorpora després d’una baixa laboral llarga.
  9. Perquè ens agrada conèixer les vostres inquietuds, promoure debats i incorporar les vostres propostes. Com sabeu, la nostra acció sindical és transparent i ben comunicada.
  10. I finalment, perquè no depenem de ningú més que de vosaltres. La nostra trajectòria demostra que estem compromesos amb tots els treballadors i treballadores de la UPC, amb un model d’Universitat Pública de qualitat i amb el nostre país!

Per al primer motor tecnològic del país, les millors CCOOndicions laborals!

Share