La feina feta

BALANÇ 2015-19

El període 2015-19 ha estat molt intens sindicalment. CCOO hem fet molta feina, hem sigut part activa i responsable en l’elaboració col·lectiva d’acords, i propostes per a la millora de les condicions de treball del PASL de la UPC.

CCOO creiem en el treball en equip, en la col·laboració i en compartir el coneixement, no en competir. Per aquest motiu proposem, debatem, participem amb els altres per tirar endavant les iniciatives. També treballem amb altres col·lectius de la UPC, especialment amb el PASF—molts drets en comú per defensar i empoderar—. Nosaltres ens creiem i practiquem el sindicalisme de classe i la unitat d’acció.

En matèria d’acords, aquests darrers quatre anys de presidència de CCOO al Comitè d’Empresa del PASL han suposat:

 • Calendaris laborals any rere any que garanteixen les 1462 hores anuals de treball amb els tancaments i les bosses d’hores
 • Un acord de teletreball al juny de 2016 que va introduir noves formes de treball que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar
 • L’obtenció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’una sentència que ens va permetre recuperar el vestuari i aconseguir un bon acord de vestuari al juny de 2016
 • Al novembre de 2018 un acord que dona la possibilitat d’una bona sortida laboral en l’àmbit de consergeries als monitors esportius
 • En aquest mateix mes un acord per la millora del servei de consergeries que s’ha d’implementar i que ajudarà a superar la difícil situació d’aquest col.lectiu
 • Un acord d’estabilització i oferta pública d’ocupació al gener de 2019 que afavorirà l’estabilització de les plantilles i reduirà molt la temporalitat a la UPC
 • Un avanç en matèria de riscos laborals, portant a terme l’anàlisi de riscos psicosocials als llocs de treball, defensant mètodes d’anàlisis, aportant noves matèries en prevenció com salut mental, desconnexió digital, etc. que la UPC s’ha fet seus però que encara s’estan treballant a falta de mecanismes més concrets. 

També hem garantit a la UPC l’aplicació dels acords generals assolits per CCOO en altres àmbits de negociació o en els tribunals denunciant. Alguns exemples d’això han sigut:

 • Recuperació de la paga 2012 i futura recuperació de les pagues arrebasades al 2013 i 2014
 • La defensa de la negociació col·lectiva tot preservant el Conveni Col·lectiu que finalment es va poder publicar al DOGC via sentència del Tribunal Suprem que vam guanyar
 • Increments salarials com ara el 2,25% de gener de 2019
 • Cobrament de les baixes IT’s al 100% des del primer dia
 • Ampliació dels dies de permís per antiguitat.
 • Retorn IRPF dels permisos de maternitat i paternitat
 • El retorn dels premis per jubilació parcial que marca el Conveni

Alhora, coherents amb el nostre tarannà democràtic i participatiu:

 • Hem participat en els Òrgans de Govern (claustre, consell de govern, etc.) portant-hi la veu del PAS, defensant la pertinença del PAS a la comunitat universitària i fent que el PAS sigui part viva de la comunitat
 • Hem donat cobertura sindical al PSR (Personal de Suport a la Recerca). És un col·lectiu vulnerable per la seva precarietat i, en general, poc conscient dels seus drets laborals
 • Hem donat suportassessorament a desenes de persones i també als grups de treballadors quan han tingut problemes específics 
 • Hem participat molt activament en l’assignació i priorització dels fons del FFC (Fons de Formació Continuada), que és el gruix més important del que la UPC dedica a Formació 
 • Hem promogut una nova cultura laboral a la UPC. Flexibilitat, conciliació laboral-familiar, drets, participació, difusió, denúncia, teletreball, etc.

CCOO som un sindicat sociopolític. En els àmbits més generals de lluita i en matèria de política universitària hem participat en espais transversals des del seu inici. Hem plantat cara a les polítiques neoliberals i a les seves reformes econòmiques i privatitzadores de la universitat. Alhora ens hem manifestat sense embuts en la defensa del dret a decidir, dels drets civils col·lectius i democràtics (LGTBI, 8M dona, pensions, presos catalans, etc.). CCOO, des del nostre naixement, som l’únic sindicat amb caràcter nacional, de fet som l’únic que abasta tot el territori de Catalunya i el nostre principal objectiu és la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores com a eix vertebrador del país.

Share