Nota informativa Juliol 2023

CONCILIACIÓ

El Reial decret 5/2023, de 28 de juny, el qual va entrar en vigor el 30 de juny de 2023 estableix nous permisos i mesures per a la conciliació i la protecció de les persones treballadores, que podeu veure en aquest resum:

CCOO ha demanat a gerència incloure aquests nous drets a la web de personal, a més del de Reducció de jornada per cura de menors amb malaltia greu o oncològica (reducció regulada en el RD 1148/2011 i l’article 49.5 e de l’EBEP) que fa anys que demanem que es publiqui a la Intranet.

CALENDARI 2024

Gerència ja ens ha enviat el seu document de proposta de calendari pel 2024. És un document continuista, però amb alguns canvis importants. Ens hem reunit aquesta setmana i les negociacions continuaran al setembre.

JUBILACIONS PARCIALS PAS LABORAL

El comitè del PAS laboral ha aprovat al juliol enviar un document de negociació de prejubilacions o jubilacions parcials. Aquest document és el que CCOO va enviar a gerència fa un any i que ara han ratificat la resta de sindicats del comitè. Arran de la insistència de CCOO, el comitè ja ha demanat a gerència començar les negociacions com més aviat millor.

PROCESSOS SELECTIUS PAS FUNCIONARI

Calendari dels processos:

Promoció interna C1. Ja s’han realitzat totes les proves i totes les persones que s’hi han presentat les han superat. Després de vacances es farà l’assignació de places.
Les persones que tenen una adscripció definitiva en una plaça de C1 continuaran en la seva plaça. Respecte a les persones que no tenen una adscripció definitiva en una plaça C1, encara s’està estudiant com es farà l’assignació d’una plaça C1 i què passarà amb les seves adscripcions o situacions laborals actuals. Des de la direcció de l’Àrea de Personal s’han compromès a informar directament a les persones afectades.

Procés d’accés lliure de C1. Ja s’han publicat les notes del segon examen de la primera prova. Les previsions són publicar les notes de l’última prova (entrevistes) al desembre. Respecte a quines places s’oferiran en assignació, tractarem amb gerència el tema després de l’estiu.

Resta de processos selectius (promocions i oposicions a altres escales). CCOO hem tornat a insistir en la necessitat d’acordar un calendari. Gerència ens ha respost que estudiarà les necessitats futures de plantilla per poder fer una proposta. Confiem que aquesta vegada, per fi, es planifiqui per les persones i per la institució un calendari de promocions i oposicions per als pròxims anys.

Canvi en les normatives de selecció:

CCOO hem transmès a la nova directora de l’Àrea de Personal la necessitat de canviar les regulacions dels concursos, provisió de places en interinatge, i establir unes bases de futur sobre oposicions i promocions internes.
Gerència comparteix la necessitat, i hem acordat començar per revisar el sistema de provisió de places en interinatge al setembre.

ILP PEL 6% DEL PIB EN EDUCACIÓ

ILP pel 6% del PIB en educació
Després de vacances, CCOO seguirem recollint signatures per portar aquesta ILP del món educatiu al parlament de Catalunya.
Teniu tota la informació en aquest enllaç: https://volem6percent.cat/ Us animem a signar i a corre la veu per com més siguem més força tindrem perquè augmentin el % del PIB dedicat a educació. Tot el sistema educatiu està ara entorn al 2,74% del PiB (2022 amb la variació inclosa).

Us desitgem molt bones vacances d’estiu
SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC
● Correu electrònic: secciosindical.ccoo@upc.edu
● Telf: 93 401 66 65
● Web: https://ccoo.upc.edu/

Share