Nota informativa Maig 2023

Companys i companyes,

Us fem arribar resum de l’última reunió amb gerència.

 CANVIS EN LA DIRECCIÓ DEL PERSONAL

Fa dos anys, la direcció de la UPC va decidir dividir el Servei de Personal en Servei del PDI i Servei del PAS i, conseqüentment, es van crear també dues direccions d’àrea. En aquell moment CCOO vam manifestar que ens semblava una divisió artificial i que no ajudava a tenir una política coordinada per a tot el personal.

El nou gerent ha considerat que no és bo continuar amb aquesta divisió. Així que ara hi haurà una directora de l’Àrea de Personal, la Miriam Giménez, i un director de l’Àrea d’Organització i Desenvolupament Professional, el Paco Navallas. Aquests canvis s’aprovaran en el pròxim Consell de Govern.

Segons ens han informat, encara està pendent decidir si aquest nou organigrama afectarà l’estructura d’altres unitats de Serveis Generals.

 INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pujada salarial 2023: a banda del 2,5% d’augment salarial que ja estem cobrant, si els indicadors de l’IPC i PIB continuen en l’actual línia, cobrarem un 1% més. Segons les previsions de gerència aquesta pujada addicional s’abonarà entre setembre-octubre d’enguany.

Partida addicional de 900.000 euros per augmentar el nombre de PAS de la UPC. Tot i que no se sap encara quan es farà el traspàs dels diners, la Generalitat ha aprovat un “pla de xoc” per crear llocs de treball addicionals de PAS amb perfils tècnics o vinculats al desenvolupament de la nova Llei d’universitats.

En els pròxims mesos, s’ha de determinar quines seran les places que es crearan amb aquesta partida addicional.

 JUBILACIONS PARCIALS I PREMI DE JUBILACIÓ

Fa anys que CCOO demanem una política específica pels més grans de 60.

En altres universitats el PAS laboral es pot jubilar parcialment, com fa anys passava a la UPC. Sembla que el nou gerent està interessat a acordar la jubilació parcial pel PAS laboral, i estudiar les possibilitats pel PAS funcionari. Confiem que aquesta voluntat es confirmi en un acord i puguem avançar.

Per una altra banda, i respecte al premi de jubilació del PAS funcionari anul·lat pel Tribunal Suprem, no hi veu alternativa i no hi ha predisposició en acordar res per compensar el greu greuge entre col·lectius. Després d’anys de maltractaments, derogació de la reducció de jornada pels majors de 60 anys, i no pagament del premi de jubilació al PAS funcionari, l’actual equip rectoral no sembla disposat a buscar alternatives per compensar d’alguna manera les diferències.  CCOO proposarem a la resta de sindicats continuar reivindicant i lluitant pels drets arrabassats al personal més gran.

EXPOSICIÓ LABORAL A LA CALOR

En les pròximes setmanes ens veurem sotmesos a elevades temperatures i, per tant, a una major exposició d’estrès tèrmic. El RD 486/1997, que defineix els paràmetres legals de les condicions ambientals a la feina, marca que els riscos laborals comencen amb temperatures superiors als 27 °C.

En el següent enllaç podeu trobar informació sobre l’exposició laboral a la calor: 

Si tens problemes de temperatura en el teu lloc de treball,  contacta amb nosaltres.

PROCESSOS SELECTIUS

TORN LLIURE D’ACCÉS C1 (ESCALA ADMINISTRATIVA)

El tribunal ha publicat la data de la primera prova del primer examen -qüestionari de coneixements d’un màxim de 100 preguntes de respostes alternatives sobre els temes de l’apartat A de les competències tècniques del perfil de la convocatòria, annex 1-, el 30 de maig.

CCOO hem tornat a demanar a gerència que el tribunal aclareixi, com més aviat millor, si la derogada Llei Orgànica d’Universitats continua en el programa de les oposicions.

Encara no se sap la data de la segona prova del primer examen.

ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL TORN LLIURE (ACCÉS DIFERENTS ESCALES)

CCOO hem demanat que s’intenti accelerar la resolució del concurs de mèrits d’estabilització, donat que ja ha sortit la llista d’admesos i no han de fer cap prova.

ASSESSORAMENT

Finalment, us informem que hem creat un xat d’assessorament CCOO amb el nom secciosindical.ccoo, perquè pugueu consultar i compartir amb nosaltres els dubtes o inquietuds laborals que tingueu. Us podeu adreçar a nosaltres via Chat gmail, ens trobareu com a secció sindical CCOO, els dimarts de 10 a 12 h i de 15 a 16 h, i els dijous de 10 a 12 h.

Òbviament, també podeu continuar contactant amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic: secciosindical.ccoo@upc.edu o el nostre telèfon 934016665.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share