Resum reunió amb gerència abril 2023

Companys i companyes,

Us fem arribar resum de la reunió amb gerència sobre processos selectius, i una reflexió sobre les dificultats del PAS per desenvolupar una carrera professional en la UPC.

PROCESSOS SELECTIUS

PROMOCIÓ INTERNA C1 (ESCALA ADMINISTRATIVA)

Vam transmetre a gerència les queixes sobre la primera prova que ens heu fet arribar: retard en l’inici per problemes d’espai, manca de coherència entre parts de la prova i la formació obligatòria del procés, i diferències en la informació rebuda per les persones aspirants.

També els vam recordar que és un procés no competitiu i que, donat que les últimes oposicions externes s’han fet a l’escala C1, no té cap sentit que les persones funcionàries de carrera de l’escala C2 (que per culpa de les retallades van haver d’esperar més de 10 anys per estabilitzar la seva situació) no superin aquest procés de promoció interna a l’escala C1.

TORN LLIURE D’ACCÉS C1 (ESCALA ADMINISTRATIVA)

Ara com ara, encara no s’ha publicat la llista definitiva d’admesos (la data límit és el 2 de maig).

Amb la llista definitiva el tribunal informarà de la data del primer exercici, i si la primera prova -qüestionari de coneixements d’un màxim de 100 preguntes de respostes alternatives sobre els temes de l’apartat A de les competències tècniques del perfil de la convocatòria, annex 1- i la segona prova -supòsits pràctics corresponents als diferents temes de l’apartat B de les competències tècniques del perfil de la convocatòria, annex 1- es fan el mateix dia o en dies diferents.

La previsió és que aquest primer exercici es realitzi a partir de la segona quinzena de juny, i que després de l’estiu es realitzin les entrevistes a les persones que hagin superat el primer exercici.

Si vols més informació sobre el procés, pots dirigir-te a la nostra secció sindical: secciosindical.ccoo@upc.edu

ESTABILITZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL TORN LLIURE (ACCÉS DIFERENTS ESCALES)

La previsió és que el procés acabi abans de l’estiu. Ja s’ha publicat la llista definitiva d’admesos, on s’informa els candidats del concurs-oposició que la data d’inici del primer exercici de la fase d’oposició és el dia 26 de maig de 2023.

 EL LABERINT DE LA CARRERA PROFESSIONAL DEL PAS DE LA UPC

Fa anys que CCOO denunciem l’estancament de la carrera professional del PAS de la UPC. Els anys de retallades van frenar dràsticament la nostra carrera professional, però la manca de previsió i planificació de gerència en aquest tema cabdal per a la institució i per a les persones que en formem part, han abocat a gran part de la plantilla a un laberint professional, amb incertes sortides.

Fa anys que CCOO advertim de la manca de personal funcionari en les escales superiors (A1-A2). Les jubilacions dels últims anys en aquestes escales, les poques places ofertades en promoció interna per la UPC, i els resultats d’aquests processos selectius (en l’última promoció interna a l’escala A1 solament es van cobrir ⅓ de les places ofertades), ens han portat a una política de personal sense sentit i molt desmotivadora per al personal.

El 2023 s’han convocat 14 places a concurs de provisió de les escales A1-A2. Solament en dues s’ha presentat algun funcionari de carrera. Les altres 12 places han quedat DESERTES. I quan queden desertes es convoquen externes, i com a personal funcionari interí.

I què fan molts funcionaris de carrera que no es poden presentar a aquests concursos, per què no són de l’escala A1 i A2, i no saben quan convocarà la UPC promocions internes a aquestes escales? Presentar-se a aquestes places quan es convoquen a interinatge.

Aquesta no és la situació ideal. L’estabilització d’aquests funcionaris de carrera és incerta i, a més, no saben quina serà la seva situació si no consoliden la plaça en el futur.

I què fa gerència? No creu que aquesta situació sigui el seu problema. Ni tan sols esperen a convocar fins que els funcionaris de carrera de l’escala A2 que van aprovar l’últim procés selectiu facin els dos anys i es puguin presentar a aquestes places, com CCOO els hem demanat. En l’última reunió, vam sol·licitar que tornin a convocar a finals d’abril (que ja hauran fet els dos anys) totes les places vacants de l’escala A1-A2, abans de convocar-les externament a interinatge.

És el laberint desèrtic de la carrera professional del PAS. Pensem en solucions:

  • En l’última reunió amb gerència ens van dir que aquesta setmana ens farien arribar les dades de la plantilla per escales i la previsió de jubilacions. Unes dades que CCOO  fa anys que demanem i que considerem bàsiques per començar a construir la carrera professional del PAS.
  • També es van mostrar predisposats a negociar un reglament que reguli tots els processos selectius de la UPC: oposicions i promocions internes, concursos de provisió de places, concursos d’interinatges a places i, paral·lelament, homogeneïtzar els perfils.
  • CCOO els vam respondre que aquesta proposta de negociació ens sembla molt interessant i necessària, però també els van transmetre els nostres dubtes sobre la capacitat de la UPC per negociar tot això, quan fa anys que no avancem en aquests assumptes. Vam proposar començar per modificar la normativa de concursos (del 1996), i amb les dades de la plantilla que hem de rebre, planificar la negociació de la resta de processos selectius i el calendari futur d’oposicions i promocions.

MODIFICACIONS RLT

Us fem arribar enllaç a la modificació de places de PAS aprovades pel Consell de Govern de la UPC d’abril.

Ens pots fer arribar els teus suggeriments, consultes, opinions o queixes a:

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share