Nota informativa Pas Laboral desembre

Companys i companyes,

Us fem arribar un resum dels principals temes tractats en les últimes reunions amb gerència.

 CALENDARI LABORAL

La part social vam enviar una proposta de calendari laboral 2023, i vam demanar a gerència iniciar les negociacions abans de l’estiu, per tal de no trobar-nos davant l’actual situació d’incertesa en aquests moments de l’any.

La distribució de festes del 2023 genera una borsa de solament 15 hores i, perquè no fos tan minsa, vam proposar la conversió d’algun dia d’assumptes propis en hores. Una pràctica habitual en gran part de les universitats públiques catalanes

Però ara com ara encara no ha estat possible arribar a un acord. Gerència ens ha dit que ens convocarà a una reunió al gener.

Què passa el 2023?

Aquest dilluns el Consell de Govern de la UPC ha aprovat els Períodes de baixa ocupació d’espais en els quals es preveu, de forma general, la suspensió dels serveis administratius i de suport que no siguin necessaris per a l’atenció a l’estudiantat i al PDI. 

Per al 2023, els períodes de baixa ocupació d’espais previstos són: 

– El 2, 3, 4 i el 5 de gener 

– Entre el 7 i el 25 d’agost 

– El 27, 28 i el 29 de desembre

Gerència s’ha compromès a informar a tot el PAS sobre el calendari i períodes de baixa ocupació el 2023, abans de les vacances de Nadal.

A la tornada, esperem poder informar-vos aviat de com acaben les negociacions, i quin serà el calendari de l’any que ve.

UN HIVERN ESPECIALMENT FRED A LA UPC

El rector i el gerent han enviat una comunicació als directors de les escoles on expliquen que La temperatura en tots els espais de la UPC s’ha de mantenir en els límits establerts pel Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril: “La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C “, però que també cal tenir present el que diu el Reial Decret Llei 14/2022 d’1 d’agost de mesures d’eficiència energètica que estableix que la temperatura màxima en espais calefactables serà de 19 ºC. D’acord amb aquesta normativa la UPC ha regulat que:

  • la temperatura de consigna pels sistemes de calefacció de tots els edificis de la UPC que disposen de termòstats adients s’ha establert en el màxim de 19 °C
  • en els edificis on no es disposa de termòstats adients la calefacció s’activi entre les  6h i les 10 h i entre les 16 h i les 18 h. Us podeu imaginar el fred a partir de les 10 del matí!

Reconeixen que està havent-hi moltes incidències i informen que si tens alguna ho comuniquis immediatament al Cap de la teva UTG de referència.

CCOO hem demanat a la direcció de la UPC:

  • Que vetlli perquè la temperatura del lloc de treball de les persones sigui confortable (20 graus mínims és la temperatura de confort segons el Servei de Prevenció de la UPC). La normativa diu màxim 19 graus, tot i que alguns edificis de la UPC els sobrepassen. S’ha d’aconseguir que en tots els edificis puguem treballar amb cert confort, i sense l’abric posat.
  • Que apliqui tot el Reial Decret Llei 14/2022 d’1 d’agost de mesures d’eficiència energètica que no solament estableix un màxim de 19 graus sinó que també diu que:

La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30% i el 70%.

S’han de posar cartells o pantalles a l’entrada dels edificis amb la informació de les mesures d’estalvi i dels valors de la temperatura i humitat en l’edifici.

Tots els edificis han d’haver passat una inspecció d’eficiència energètica en els últims 2 anys.

CCOO hem demanat aquesta informació, però se’ns ha respost que el gener de 2023 es convocarà un comitè de seguretat i salut laboral (fa més de sis mesos que no es convoca).

També hem demanat a qui es poden adreçar el personal de vèrtex si té una incidència i ens han respost que al Servei d’infraestructures.

CCOO vetllarem perquè la UPC compleixi tota la normativa i perquè es pugui aconseguir un mínim de confort tèrmic al lloc de treball.

Us desitgem unes bones festes!

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share