RESUM TEMES TRACTATS AMB GERÈNCIA JULIOL 2022

Companys i companyes,

Us fem arribar un resum dels principals temes tractats en les últimes reunions amb gerència.

 

CALENDARI LABORAL 2023

CCOO vam demanar a gerència començar a negociar el calendari del 2023 abans. La nostra proposta és d’un calendari laboral en la línia dels últims acordats i refrendats per una gran majoria del PAS, introduint algunes millores.

TELETREBALL I FORMACIÓ

Pel que fa a les negociacions sobre formació i Teletreball a la UPC, tot està aturat. Gerència manté una postura poc flexible i poca voluntat de negociació en aquests dos temes tan importants per al PAS. D’aquesta manera, va considerar que eren prioritàries altres assumptes (estabilització i PSR) deixant en stand by aquestes dues negociacions.

El pla de formació és del 2011, i el gerent fa anys que ens diu que hem de negociar un de nou sense que es posi efectivament a negociar-lo.

Respecte al teletreball, des de començaments d’abril no ens reuneixen. Gerència va posar en marxa la formació obligatòria per teletreballar i no ens han tornat a convocar. Els vam transmetre els problemes tècnics que ens hem trobat, a l’hora de realitzar els 3 cursos obligatoris, i es van comprometre a trobar una solució.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha signat un acord d’aplicació, desplegament i desenvolupament de l’acord de teletreball pel PAS de les 7 universitats. En aquest acord no es contemplen col·lectius no teletreballables, sinó que parla de funcions teletreballables. Tampoc limita el tercer dia de teletreball.

Després de l’estiu, CCOO confiem que s’iniciaran les negociacions sobre formació i teletreball.

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ

Estabilització extraordinària PAS

La nova normativa per reduir la temporalitat regula dos tipus de processos: concurs de mèrits, i l’altre el de concurs–oposició.

Concurs de mèrits: per a places ocupades de forma temporal i ininterrompuda AMB ANTERIORITAT A l’1 DE GENER DE 2016. No hi haurà proves i el procés selectiu consisteix en valorar els mèrits dels participants.

Concurs-oposició: places ocupades de forma temporal i ininterrompuda AMB ANTERIORITAT A l’1 DE GENER DE 2018. El concurs tindrà un valor del 40% i el de l’oposició (proves) del 60%.

El Consell de Govern de maig va aprovar l’Oferta pública d’ocupació de PAS extraordinària d’estabilització de la UPC.

Al juliol ens hem reunit amb les gerències de les 7 universitats per negociar en la Mesa d’universitats les condicions dels processos d’estabilització: quins mèrits i amb quina puntuació es valoraran en el concurs de mèrits; i els mèrits i si les proves seran eliminatòries en el concurs-oposició. A data d’avui no hi ha acord sobre el tema.

Abans del 31 de desembre de 2022 s’han de publicar les convocatòries i els processos selectius s’han de resoldre abans del 31 de desembre de 2024.

Personal de suport a la recerca (PSR)

Laborals: Com sabeu, el personal de suport a la recerca està immers en un procés d’adaptació de la seva contractació a la nova normativa per reduir la temporalitat. Molts contractes d’obra i servei estan sent canviats a contractes indefinits. Aquest canvi automàtic es basa en l’acord que es va signar a la Mesa del Conveni entre les gerències de les 7 universitats públiques i la part social, CCOO entre ells.

Funcionaris: des de l’aprovació de la nova normativa, el personal de suport a la recerca interí funcionari serà contractat a càrrec de programes i per un màxim de 3 anys.

Personal interí funcionari

La normativa per reduir la temporalitat estableix que es podrà nomenar a una persona interina per:

  • Ocupar una vacant durant un màxim de 3 anys
  • Substitucions de funcionaris durant el temps estrictament necessari
  • Execució de programes temporals durant un màxim de 3 anys
  • Excés o l’acumulació de tasques per un termini màxim de 9 mesos

A més, si l’administració incompleix la normativa, la persona tindrà dret a indemnització.

Aquest any 2022 es convocaran oposicions d’auxiliar administratiu (C2) amb un format similar a les últimes convocades, segons ens va dir gerència.

Promoció interna – escala C1

En una reunió amb gerència, aquesta va assegurar que la convocatòria es publicaria entre la segona quinzena de setembre i la primera d’octubre. També va confirmar que sortirien tantes places com persones estan en condicions d’accedir a aquesta oposició.

Tot i que al setembre continuarem les negociacions, i que el disseny de la convocatòria està en estat inicial, us avancem que gerència està dissenyant noves accions formatives que les persones aspirants hauran de realitzar.

MODIFICACIONS RLT

Us fem arribar l’enllaç a les modificacions de places de PAS aprovades pel Consell de Govern de la UPC de maig i de juliol.

Abans de finals d’any, gerència ha de decidir quines places requalificarà amb els fons addicionals de tot el PAS dels anys 2018 i 2019.

JUBILACIÓ PARCIAL I IPC VESTUARI (PAS LABORAL)

Jubilació parcial
CCOO va fer arribar a gerència, mitjançant el registre UPC, una proposta d’acord sobre la jubilació parcial per al PAS Laboral. Gerència s’ha compromès a donar-nos una resposta abans de les vacances. Com ja sabeu, s’han signat acords de jubilacions parcials a altres universitats i institucions públiques.

Considerem que l’aplicació d’un acord de jubilació parcial és un bé per a la Comunitat respecte a un reconeixement de la feina feta pel seu personal durant tota la vida professional, així com per emprendre el relleu generacional de la plantilla amb el traspàs de coneixements.

IPC vestuari
CCOO va reclamar a gerència el cobrament dels endarreriments quant a l’aplicació de l’acord de vestuari, és a dir, la posada al dia de les pujades de l’IPC. El cobrarem amb la nòmina de juliol. Gerència ha enviat un email informatiu.

Passeu unes bones i merescudes vacances.

Ens veiem a la tornada.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu Tel. 93 401 66 65

Share