Dret a cobrar triennis del personal investigador predoctoral i postdoctoral

Companyes, Companys,

L’aprovació de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) en el 2019 va reconèixer el caràcter laboral de les persones investigadores predoctorals des de l’inici de la seva carrera acadèmica, substituint la beca no laboral i la manca de drets socials que allò provocava.

Malgrat les millores de l’EPIF, el dret a cobrar complements per antiguitat no està garantit per aquest Estatut. Fins ara, les direccions de les 7 universitats catalanes s’han negat a pagar cap quantitat en concepte d’antiguitat. Davant aquesta situació, CCOO vam interposar demandes contra la Universitat de Barcelona i, en una reclamació individual, contra la Universitat Politècnica de Catalunya, lque van ser guanyades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, declarant-se el dret del personal investigador predoctoral a cobrar el complement per antiguitat.

Com a conseqüència de la immobilitat del sistema universitari públic de Catalunya  i per garantir la igualtat de tractament d’aquest col·lectiu i la resta de personal docent i investigador temporal i el personal permanent, CCOO anunciem la interposició d’un conflicte col·lectiu que afecta a tot el sistema universitari públic del nostre territori per tal de que tot el personal investigador predoctoral i postdoctoral tingui dret a cobrar el complement d’antiguitat.

Share