Principals temes tractats amb gerència

Us fem arribar un resum dels principals temes tractats en les últimes reunions amb gerència.

 

TELETREBALL

L’última reunió de la comissió de teletreball va ser a començaments d’abril, i no tenim data per a la següent reunió. La negociació de l’aplicació de l’acord de teletreball de les 7 universitats públiques catalanes està aturada.

Convocatòria de sol·licituds

La intenció de gerència era obrir un formulari al juny i resoldre les sol·licituds de teletreball pel curs 22-23 abans de vacances, però si no s’hi posen aviat i intensament, no creiem que aquests terminis es puguin complir.

Formació

Com sabeu, el canvi d’aplicatiu per a la gestió de la formació està donant molts problemes: no es recull l’evolució dels cursos en línea, no es troben els qüestionaris, etc. Donat que les persones han de realitzar una formació obligatòria, abans de l’aplicació de l’acord, els hem demanat a gerència que es tingui en compte aquesta situació. Gerència va respondre que es comprometia a trobar una solució.

Jornada ordinària de teletreball

Des de CCOO ens hem queixat per la restricció al Tempus, els dies de teletreball, a un màxim de 7 hores diàries. Tot i que semblava que gerència estava disposada a acceptar que es puguin fer més de 7 hores en determinades circumstàncies, la realitat és que ara el mateix Servei del PAS no accepta computar més enllà de 7 hores el dia de teletreball.

És una qüestió que hem de parlar en la negociació de l’aplicació de l’Acord de les 7 universitats públiques. Hi ha situacions que clarament gerència hauria d’acceptar, com els dies que es realitzen més hores per necessitats del servei, o si els responsables tramiten serveis extraordinaris. Aquestes situacions s’haurien de gestionar amb sentit comú i flexibilitat, i gerència hauria de defugir d’immobilismes i rigideses pel bé del servei i de les persones.

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ

La previsió és que el 2022 es convoquin els següents processos:

  1. Convocatòria extraordinària d’estabilització:

32 places ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda, amb anterioritat a 1 de gener de 2016 (disposició addicional sisena de la Llei 20/2021), que es proveiran amb concurs de mèrits.

Places PAS funcionariPlaces PAS laboral
A1: 8 placesÀmbit TIC, grup I: 1 plaça, grup II: 1 plaça
A2: 2 placesÀmbit de Taller i Laboratori, grup II: 1 plaça.
Ajudants Arxius, Biblioteques i Museus, A2: 1 plaçaÀmbit de Biblioteca, grup III: 1 plaça
C1: 4 placesÀmbit Esportiu, grup III: 3 places
C2: 4 placesÀmbit de Recepció, grup III: 1 plaça, grup IV: 5 places

13 places ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, però amb posterioritat a 1 de gener de 2016, que es poden proveir amb proves no eliminatòries.

Places PAS funcionariPlaces PAS laboral
A1: 1 plaçaÀmbit TIC, grup II: 1 plaça
A2: 3 placesÀmbit de Taller i Laboratori, grup II: 2 places
C2: 4 placesGrup III: 1 plaça Àmbit TIC i 1 plaça àmbit Taller i Laboratori

Gerència ens ha manifestat que es posarà en contacte amb les persones, i els seus responsables, per explicar-los que la plaça que ocupen es convoca a estabilització extraordinària.

Si tens dubtes i no saps si la plaça que ocupes compleix els requisits d’estabilització, contacta amb nosaltres a: secciosindical.ccoo@upc.edu

  1. Taxa de reposició a consumir en el 2022. Ara mateix hi ha una taxa de reposició de 60 places. Després de demanar-ho en moltes ocasions, gerència s’ha compromès a informar-nos sobre quines places consumeixen taxes de reposició. Una part serà per convocatòries de PAS laboral externes, i una altra per convocar oposicions externes de PAS funcionari de C2.
  1. Promoció interna. Gerència s’ha compromès a convocar, després de vacances, oposicions de promoció interna a l’escala C1. Es convocarà el mateix nombre de places que persones es poden presentar. Per a la resta de processos de promoció interna no s’ha concretat encara el calendari.

En els pròxims mesos negociarem com seran els processos selectius que es convocaran el 2022.

Les persones amb vinculació laboral que hagin accedit, o accedeixen en el futur, a una plaça de PAS-funcionari poden continuar cobrant els triennis generats com a laboral, amb l’import del trienni laboral. Si et trobes en aquesta situació, comprova les teves nòmines i, si no estàs cobrant els triennis amb l’import corresponent, demana mitjançant un PUC que t’ho regularitzin.

 AVALUACIÓ RISCOS PSICOSOCIALS

Com ja us vam informar el juny de 2015, gerència de la UPC va avaluar els riscos psicosocials del PAS de la UPC. Els resultats de l’avaluació i les recomanacions per minimitzar els riscos: https://www.upc.edu/prevencio/ca/psicosocial/arxius/ar-psico-pas/informe-avaluacio-psicosocial-pas-upc.pdf han estat publicats 7 anys més tard.

La direcció de la UPC no ha posat en marxa cap de les recomanacions recollides en aquest informe del 2019. CCOO hem impulsat una demanda formal al gerent, com a president del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, perquè:

  • Planifiqui, estableixi terminis, indicadors, responsables i recursos sobre les recomanacions preventives que recull l’informe, tal com estableix la normativa de prevenció.
  • S’incloguin en aquestes actuacions preventives alguna per evitar situacions freqüents de violència psicològica (amenaces, insults, fer el buit, desqualificacions personals…) que el 10,5% de la plantilla del PAS va manifestar que patia el 2015.

S’hauria de posar en el tema al més aviat possible, ja que la UPC està incomplint la normativa de seguretat i salut laboral amb aquest retard d’anys.

 CALENDARI LABORAL

CCOO hem demanat a gerència que es negociï abans de vacances el calendari laboral del 2023.

PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PAS FUNCIONARI

Com ja us vam informar CCOO hem denunciat que la UPC no està complint la normativa de provisió de llocs de treball, ja que no publicava les notes dels aspirants. Des de fa unes setmanes estan publicant les notes!

Per una altra banda, ens hem queixat a gerència perquè la UPC està convocant a interinitat places vacants de funcionaris de carrera, sense convocar-les prèviament a concurs intern. Els hem demanat que s’esforcin a millorar la carrera professional del PAS funcionari. Urgeix un canvi:

  • De l’actual normativa de concursos en places de nivell 20 o superior, aprovada el 1996.
  • Dels processos de promoció interna que deixen més de la meitat de les places sense cobrir, generant frustració en el personal.
  • D’enfocament de la formació que hauria de facilitar la capacitació, però també la promoció del personal. L’actual Pla de Formació va acabar la seva vigència el desembre de 2011.

PERSONAL INTERÍ

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, ha canviat la regulació dels nomenaments d’interinatge. En concret:

  • Els interinatges sobre vacant seran d’un màxim de 3 anys. Al cap de 3 anys s’hauran de convocar a provisió.
  • Els reforços seran de màxim 9 mesos.

La llei preveu indemnitzacions en cas d’incompliment de la normativa.

Estem tractant amb gerència l’aplicació d’aquesta normativa als nomenaments d’interinatge actuals i de futur.

PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA LABORAL

El passat 6 d’abril va entrar en vigor l’Acord de la Disposició Transitòria 18a del conveni col·lectiu dels PAS-L de les set universitats públiques catalanes, arran de l’última Reforma Laboral.

Mitjançant aquest acord un elevat número de PSR automatitzaran la seva condició de temporals per la d’indefinits. Gerència encara està confeccionant les llistes de persones fent un treball per Campus. S’espera que a finals de juny es resolgui aquesta situació.

Des de CCOO estem fent un seguiment d’aquesta feina. Animem al personal PSR que tingui dubtes sobre quina és o serà la seva situació contractual que es posi en contacte amb nosaltres escrivint o trucant a la secció sindical.

VESTUARI I ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL (PAS-LABORAL)

Des de CCOO hem demanat a la gerència que s’apliqui l’acord de vestuari i ens liquidi els imports corresponents a la pujada de l’IPC a Catalunya, tant d’aquest any com de l’anterior, tal com està signat.

Des de fa uns mesos insistim en la necessitat de rejovenir la plantilla mitjançant un nou acord de Jubilació Parcial tal com el que teníem fa uns anys. Traspàs de coneixements, incorporació de gent nova amb ganes d’aprendre i de pertànyer a la nostra comunitat i un merescut premi i reconeixement per al nostre personal. Aquests trets haurien de ser el leitmotiv de l’actuació de la nostra gerència.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share