Nota informativa març 2022

Companys i companyes,

Us fem arribar un resum dels principals temes tractats en les últimes reunions amb gerència.

 TELETREBALL

La negociació de l’aplicació de l’acord de teletreball de les 7 universitats públiques catalanes va molt lenta. Ens han passat les dades de les persones que fan teletreball i els dies, però encara no ens les han passat desglossades per unitats. Envers els criteris de presencialitat que s’han de concretar abans de l’aplicació de l’acord, gerència encara els està treballant.

Convocatòria de sol·licituds. La proposta inicial de gerència és que hi hagi un parell de convocatòries l’any per demanar teletreball. I la seva previsió és que el curs 2022-23 s’iniciï amb els teletreballs autoritzats en aplicació de l’acord de les 7 universitats. En la pròxima reunió de la comissió de teletreball es tractarà aquest tema.

Formació. Les persones que teletreballen han de realitzar una formació obligatòria abans de l’aplicació de l’acord.

Tens fins avui 16 de març per formalitzar la inscripció a aqusts cursos. CCOO vam demanar a gerència que donat que la formació és obligatòria:

  • S’enviés un correu a les persones que teletreballen.
  • I que el curs “Estratègies per a la millora del desenvolupament i els resultats del teletreball” fos considerat de formació per a la qualificació del lloc de treball (100% en horari laboral) i no formació pel desenvolupament professional (50% en horari laboral, o 100% en horari laboral si tens menors de tres anys, família nombrosa amb fills menors de sis anys, ascendents majors de 75 anys, o 70 anys amb dependència acreditada o fills/es amb discapacitat superior al 33%)

Gerència no va acceptar cap de les propostes. Si pel que sigui no sol·licites a temps els cursos obligatoris, fes arribar un correu a l’SDP: sdp.formacio@upc.edu

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ

Ara mateix hi ha convocats els següents processos selectius:

  • Torn extern d’estabilització, d’integració laborals i de promoció d’A1. Estat: duent a terme l’última prova.
  • Torn extern d’estabilització 2 places A2 i 1 bibliotecari. Estat: no iniciades proves.
  • Torn de promoció A1 biblioteques. Estat: convocada.

El 2022 s’han de convocar totes les places que compleixen els requisits del nou marc legal de l’estabilització, i la promoció interna a C1.

Igual que en el teletreball, en estabilització i promocions les negociacions van molt lentes. Continuem esperant el llistat de places que compleixen els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i el calendari de processos de promocions internes dels pròxims anys.

 AVALUACIÓ RISCOS PSICOSOCIALS

El juny de 2017 gerència de la UPC va avaluar els riscos psicosocials del PAS de la UPC.

Els resultats de l’avaluació i les recomanacions d’actuacions per minimitzar els riscos s’han publicat recentment. Després de 5 anys!!! Això no és gaire respectuós amb el PAS que va omplir el qüestionari en aquell moment.

CCOO hem demanat que es faci una nova avaluació. Després de 5 anys i una pandèmia és evident que les condicions psicosocials dels nostres llocs de treball han canviat. Gerència no ho ha acceptat.

CCOO insistirem perquè la UPC es prengui seriosament els riscos psicosocials, i no faci paperot per evitar sancions d’Inspecció de treball. Demanarem que, com a mínim, gerència comenci a dur a terme alguna de les recomanacions de l’informe que acaba de publicar.

 CALENDARI LABORAL

Us recordem que el calendari laboral de 2022 no contempla el tancament per baixa ocupació d’espais a Setmana Santa. Si algun campus tanca les seves instal·lacions, el PAS no està obligat a sol·licitar dies de permís retribuït per assumptes particulars i si tanquen, els han de donar opcions per treballar o teletreballar

El calendari preveu pel personal que treballi en Setmana Santa:

  • Personal amb jornada partida general: Podrà eximir-se de la presència obligatòria, si correspongués, la tarda d’aquests dies.
  • Personal amb jornada continuada de tarda: Podrà avançar l’inici i/o la fi de la seva jornada de treball i, fins i tot, si les necessitats del servei ho permeten, canviar al torn de matí, tot respectant el preceptiu descans de 12 hores entre la fi d’una jornada i l’inici d’un altre.
  • El gaudi de fins a 1 hora per dia de la bossa d’hores de compensació horària en aquestes dates serà preferent, podent-se denegar només en cas d’afectació greu del servei.

MODIFICACIONS RLT

Us fem arribar l’enllaç a l’última modificació de places de PAS aprovada pel Consell de Govern de la UPC.

    ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL

Fins fa no gaire, la jubilació parcial ha estat el mecanisme majoritari d’accés progressiu a la jubilació a les universitats públiques catalanes pel PAS laboral. El 2015 es va publicar el Reial Decret Llei 8/2015 pel qual s’endureixen les condicions d’accés a la jubilació parcial.

No obstant això, aquesta nova legislació no suposa la desaparició de la jubilació parcial. És possible que els representants dels treballadors i les treballadores, i la part pública de les universitats, puguin arribar a acords de jubilació parcial per tal de rejovenir les plantilles tot assegurant el traspàs de coneixement i experiència acumulats pel personal que fa molts anys treballa a les universitats.

És per això que des de CCOO hem sol·licitat via registre l’inici de negociacions.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share