Llums i ombres a la nova convocatòria de sexennis

L’actual convocatòria segueix una línia continuista que no té en compte algunes de les
reivindicacions que assenyalem els agents socials


El dia 17 de gener va començar el termini de sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora
(sexennis). La convocatòria romandrà oberta fins al dia 7 de febrer del 2022.


En aquesta convocatòria es recull el dret del personal funcionari de recent incorporació a la
convalidació dels trams de recerca reconeguts a l’etapa anterior a l’ingrés a la funció pública.
Des de CCOO celebrem que, a més, els efectes econòmics d’aquesta convalidació siguin
efectius des que la persona sol·licitant va adquirir la condició de funcionària, tal com hem estat
demandant a les darreres convocatòries.


No obstant això, hi ha altres aspectes de les convocatòries de sexennis que segueixen essent
molt millorables. Encara que es reconeix el dret a l’avaluació del personal funcionari a temps
parcial, els efectes econòmics corresponents d’aquest complement de productivitat només
seran reconeguts quan la persona passi a prestar serveis a temps complet. CCOO entenem que
aquesta redacció vulnera el dret de garantir l’efectiva equiparació i la igualtat de drets de les
persones treballadores a temps parcial i a temps complet, per la qual cosa hem presentat un
recurs contra aquesta convocatòria davant dels Tribunals.


En tot cas, el que CCOO considerem més important, i així ho estem demandant en els darrers
anys al Govern estatal, és la necessitat urgent d’establir la taula de negociació d’universitats en
la que un dels temes inajornables a abordar és la modificació i actualització del RD de
Retribucions del Professorat Funcionari Universitari en vigor des del 1989
(RD 1086/1989, de
28 d’agost), que és un text que està clarament desactualitzat i que cal renovar.

Share