+ Drets + Justícia Social. 12 D manifestació

La Plataforma + Drets i + Justícia Social de la que en forma part CCOO de Catalunya convoca manifestació a Barcelona el diumenge 12 de desembre

El proper diumenge, 12 de desembre, la Plataforma + Drets i + Justícia Social ha convocat una manifestació a les 12 hores a la Plaça Urquinaona de Barcelona: La plataforma fa  una crida a tot el teixit cívic i a la ciutadania perquè ens acompanyi en aquestes reivindicacions per defensar els drets socials, polítics i civils per a tothom, i per avançar cap a una societat basada en la igualtat i la justícia social. La convocatòria compta amb 12 punts reivindicatius:

1.    La derogació de les reformes laborals com a primera mesura per posar fi a la precarietat laboral. El treball digne és un dels nostres objectius principals.

2.    El reforç dels serveis públics i la millora de les condicions de les persones treballadores que els presten. Per això cal:

o    Defensar la gestió directa dels serveis públics i la reversió de les privatitzacions realitzades.

o    Fer una inversió suficient per al reforç del sistema sanitari, en especial, de l’atenció primària i dels serveis de salut mental.

o    Fer una inversió en educació que asseguri la creació de places suficients de formació professional i la justícia educativa en totes les etapes.

o    Assegurar un sistema públic i universal d’accés als serveis socials que disposi de recursos suficients, que superi l’assistencialisme actual i que prioritzi els drets socials de les persones.

o    Reforçar el sistema públic d’atenció a la dependència i a la discapacitat, incrementant-ne els recursos.

o    Millorar el transport públic.

3.    La pujada del salari mínim fins a 1.000 euros el gener del 2022 i fins al 60 % del salari mitjà al final de la legislatura.

4.    La regulació del preu de l’habitatge i del preu de l’electricitat.

5.    L’estabilitat i la suficiència del sistema públic de pensions. Per això, s’ha d’establir un model de revaloració just i l’increment de les pensions mínimes.

6.    Un pacte per a la joventut que garanteixi condicions per a la seva emancipació personal i laboral.

7.    Polítiques i recursos suficients per a la promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes, així com per a la prevenció de totes les violències masclistes i l’atenció a les seves víctimes.

8.    La compatibilitat i la suficiència de la renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital, simplificant el procediment burocràtic.

9.    Recursos suficients i modificacions legals per posar fi a la greu situació de les persones immigrants.

10. El reforç de la cooperació internacional. De la crisi climàtica, només en podem sortir amb solidaritat global. S’ha de garantir destinar el 0,7 % dels pressupostos a la cooperació.

11. El reforç de la democràcia, la transparència i la rendició de comptes així com les mesures i les polítiques que impulsin la lluita contra la corrupció.

12. La derogació immediata de la llei mordassa.

Trobeu les entitats convocants i adherides a la Plataforma en aquest enllaç https://mesdretsmesjusticiasocial.cat/entitats-adherides/

CCOO també ha convocat manifestacions a Lleida, Tarragona i Girona:

Tarragona: 11h. Plaça Imperial Tarraco
Lleida: 11.30h. Plaça de la Pau, davant Subdelegació del Govern
Girona: 12h. Plaça de la Independència.

Share