Nota informativa 1 de desembre 2021

Companyes i companys,

Us fem un resum dels temes tractats el dijous 25 de novembre en la mesa negociadora conjunta de la Junta del PDI Funcionari i el Comitè d’Empresa del PDIL amb el Vr. de Política del PDI en representació del Consell de Direcció de la UPC.

Presentació del 4rt Pla d’Igualtat de la UPC

La Vicerectora Fina Antonijuan fa la presentació del 4rt Pla d’Igualtat de la UPC 2021-2025. El Pla consta de 7 eixos principals que s’han de desenvolupar amb 18 accions. Aquest Pla ha de ser aprovat a l’últim Consell de Govern de l’any. Des de CCOO s’ha posat de manifest que aquest document s’hauria d’haver negociat amb Juntes i Comitès i això no s’ha fet. CCOO demana que s’iniciïn les negociacions amb un calendari clar, curt i proper en el temps

Presentació del nou Codi Ètic de la UPC

La UPC te vigent un Codi Ètic de fa 10 anys. El nou Codi Ètic és una revisió i actualització del codi vigent. El Delegat del Rector Adjunt al Vr. de Recerca, Jordi Cortadella, en fa la presentació del document. A l’últim Consell de Govern de l’any es proposarà l’aprovació d’aquest Codi Ètic.

Resolució definitiva de les sol·licituds presentades al programa d’exempcions docents per a la intensificació en la recerca després d’un permís maternal (convocatòria 2021).

El Vicerector de Política del PDI informa a la part social del resultat definitiu de la convocatòria. En aquesta ocasió la sol·licitud la van presentar sis dones, que acomplien les condicions de la convocatòria, però només cinc podran gaudir de l’exempció ja que la dotació econòmica de la convocatòria era insuficient.

Els representants del PDI-F de CCOO lamentem que, desprès de varies convocatòries d’aquest programa, el Consell de direcció no hagi estat prou sensible com per dotar adequadament la quantia econòmica del mateix.

Aquest programa ha estat una reivindicació dels representants de CCOO en les comissions de sostre de vidre i d’igualtat quan en formaven part. Vam veure com inicialment aquest programa s’iniciava amb una exempció (insuficient) de tres mesos (ampliable excepcionalment fins a un quadrimestre), vam reclamar que l’exempció fos de sis mesos com a mínim i tot i les reticències inicials, finalment ha estat possible.

Ara demanem que la dotació econòmica del programa sigui suficient com per cobrir les sol·licituds de les dones que ho demanen; nombre que per cert és bastant constant i està al voltant de sis, set persones. Altres convocatòries com els sabàtics estan millor ajustades al nombre de demandants. Aquest programa es mereix una millor atenció.

En el Torn obert d’intervencions CCOO va preguntar per la destinació dels FONS ADDICIONALS

Després de mesos de negociacions i de manca assumpció  de compromisos per part de les universitats durant les negociacions en la Mesa d’universitats, no va haver acord per distribuir els fons addicionals de 2019 i 2020 (0,25% i 0,30%, respectivament).

Segons ens informava el Vr de Política del PDI, aquestes quantitats no podien anar a augmentar la massa salarial ja que no tindrien continuïtat en anys successius. En una reunió d’urgència entre JPDI, CEPDIL i Vr de Política de Personal, es van proposar diverses opcions de a on destinar aquests diners. Tant JPDI com CEPDIL havien de decidir quina opció consideraven més adient. A la JPDI va sortir l’opció defensada per la intersindical, que era la de contractar lectors. El Vr de Política de Personal va consultar aquesta possibilitat a la Generalitat ja que, en certa manera contradiu el criteri de no fer créixer la massa salarial amb aquests fons addicionals.

La Generalitat va contestar recentment dient que no es poden destinar a contractació de lectors.

Per aquet motiu, CCOO PDI-F considera que la millor opció és fer una paga única repartint els fons addicionals entre tots els treballadors. 

RETORN PAGA 2014

Tal i com ja us vam informar, per fi hem recuperat la paga que ens van treure el 2014. A la nòmina del mes de novembre s’ha fet efectiu el retorn del 100% d’aquesta paga extra. Segons ens informa el vicerector de Personal, aquest abonament s’ha fet d’ofici, tant pel personal en actiu com al actualment no actiu però que al 2014 si que estava en actiu i, per tant, també se li va aplicar la reducció retributiva aquell mateix any.

Share