Calendari Laboral 2022, Consulta i Fons Addicionals

CALENDARI 2022

El Comitè ha arribat a un preacord amb la gerència sobre el Calendari Laboral per al 2022. Com a aspecte a destacar és la incorporació d’una major flexibilitat per gaudir de les vacances d’estiu (punt 4 de l’acord).

Durant la negociació s’ha posat a sobre de la taula la revisió del concepte d’assumptes propis, i si aquests dies s’han de descomptar de la jornada anual de 1462 hores. Hi ha sentències a favor i en contra de descomptar aquests dies de la jornada anual.

CCOO hem signat el calendari 2022 que és bàsicament com el del 2021, refrendat per la gran majoria del PAS. Els canvis són:

  • La millora en les vacances que us hem esmentat
  • La possibilitat d’augmentar la bossa de compensació en 7 hores més si un dia de festiu local cau en dissabte o diumenge (punt 3 de l’acord).

I respecte a la controvèrsia sobre el còmput dels dies d’assumptes propis, CCOO vam fer constar en l’acta de la reunió que “donat que hi ha jurisprudència contradictòria sobre la manera de computar els sis dies de permís retribuït per assumptes particulars, ens reservem el dret d’iniciar les accions legals oportunes sobre aquesta matèria contemplada en el calendari laboral 2022.”

La proposta de CCOO al comitè va ser signar aquest calendari, i paral·lelament iniciar consultes legals sobre el tema dels assumptes propis.

FONS ADDICIONALS

Respecte als Fons Addicionals, lamentablement s’han tancat les negociacions amb un NO ACORD.

A  final  d’aquesta  setmana  gerència  ens  informarà  sobre  la  proposta  definitiva  de distribució que es portarà a aprovació del Consell de Govern.

Us informarem quan tinguem la distribució definitiva.

Share