CCOO nota informativa novembre 2021

Companys i companyes,

Ahir es va reunir la comissió de teletreball, i avui Junta i Comitè del PAS amb gerència. Us fem un resum dels temes més importants.

TELETREBALL

Dades: s’han formulat 336 peticions de tercer dia de teletreball. Gerència ha respost 260 negativament, i resten per respondre 76 que han al·legat motius de salut.

Criteris de concessió del tercer dia de teletreball:

Gerència considera que, tot i que el PAS el pot demanar, pot denegar la concessió. Que, ara mateix, no vol un model on 336 PAS facin 3 dies de teletreball. Solament atendran algunes de les sol·licituds per motiu de salut valorable, i que consideri que estan en unitats on es pot realitzar el tercer dia de teletreball.

CCOO hem manifestat que:

  • No és correcte donar una resposta estàndard negativa que no analitza les circumstàncies de cada petició.
  • Si gerència no sap les dades actuals sobre teletreball del PAS (persones i dies de teletreball per unitats), no poden establir criteris clars i objectius de concessió del teletreball (d’1, de 2 o de 3 dies).
  • No és correcte contemplar solament motius de salut per concedir un tercer dia. Els dos pactes signats contemplen el teletreball com una eina de conciliació.
  • Si l’únic criteri que contemplen per un 3r dia és el de salut, podien haver contestat abans les peticions -moltes fetes al juliol-.

Respecte a la implantació de l’Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya CCOO hem demanat que:

  • Ens proporcionin dades actuals sobre els dies i persones que fan teletreball en cada unitat. Solament d’aquesta manera es poden valorar amb criteris les peticions. Gerència ha respost que en la pròxima reunió ens donaran les dades.
  • Abans de l’inici de la posada en funcionament del nou teletreball, gerència ha d’establir la cobertura del funcionament presencial, amb els efectius i els horaris establerts, de les diferents unitats, tal com estableix el punt 10 c) de l’acord. S’han compromès a realitzar-ho.
  • La comissió ha de negociar els criteris objectius de priorització de les sol·licituds concurrents quan, per necessitats del servei, no es puguin autoritzar totes les realitzades que en tot cas contemplaran: situacions singulars, motius de salut, necessitats de conciliació, distància al lloc de treball. Punt 10 d) de l’acord.

Per tant, no solament han de contemplar motius de salut.

Reclamació contra la denegació del tercer dia:

  • Pots contestar el correu rebut argumentant que el teu lloc de treball permet la realització d’un tercer dia, i no s’ha fet un anàlisi de la teva petició concreta, que tens el Pla de treball de 3 dies consensuat amb el/la vostre responsable (si és el cas), i si et trobes en una situació singular, motius de salut, conciliació o distància.
  • L’altra opció és presentar un recurs d’alçada contra la denegació rebuda amb els arguments que us hem exposat, via registre telemàtic: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

Altres temes:

Resta per veure quan i com s’obrirà el formulari d’aplicació de l’acord de les 7 universitats, i si tot el PAS haurà de tornar a sol·licitar els dies de teletreball que vol realitzar.

També hem tornat a demanar que les persones en torn de tarda puguin teletreball al matí si les necessitats del servei ho permet.

En un parell de setmanes ens tornem a reunir la comissió de teletreball.

Si teniu dubtes adreceu-vos a la secció sindical de CCOO: secciosindical.ccoo@upc.edu

 

CALENDARI LABORAL

Continuen les negociacions. Les parts ens hem emplaçat al dia 17 de novembre. Aquest dia s’haurà de tancar un acord, perquè es pugui presentar la proposta de dies de tancament per baixa activitat en el Consell de Govern

 FONS ADDICIONALS

Com ja us hem informat, després de mesos de negociacions i de manca assumpció  de compromisos per part de les universitats durant les negociacions en la Mesa d’universitats, no va haver-hi acord per distribuir els fons addicionals de 2019 i 2020 (0,25% i 0,30%, respectivament). En la UPC suposa 297.250,39 euros

Distribució fons addicionals

UPC0,25%0,30%TOTAL
PAS F67.412,97 €           89.070,00 €   156.482,96 €
PAS L64.640,77 €           76.126,66 €   140.767,43 €
TOTALS    132.053,74 €          165.196,65 €    297.250,39 €

Imports calculats d’acord amb les previsions del DL 3/2019, de 22 de gener i la Llei 4/2020, de 29 d’abril.

Ara estem negociant en cada universitat a què es dedicaran aquests diners. CCOO considerem que si els percentatges es calculen sobre la massa salarial de tota la plantilla, hauria de pagar-se a tota la plantilla.

Gerència no està disposada a fer un pagament lineal. S’escuden en la Generalitat, que diuen que no accepta un pagament lineal. També s’escuden en la Generalitat per no incloure la massa salarial del Personal de Suport a la Recerca (PSR).

La proposta inicial de gerència era reclassificar unes poques places. CCOO ens vam queixar. Ens sembla inacceptable que aquests diners s’utilitzin per canviar un mínim nombre de places.

En la reunió d’avui, gerència ha proposat emprar part d’aquests diners per pujar els nivells mínims d’alguns perfils. En la següent reunió continuarem amb el tema.

ELECCIONS JUNTA PAS FUNCIONARI

Us recordem que CCOO del PAS funcionari de la UPC us convidem a conèixer el nostre programa en les eleccions a Junta del PAS Funcionari, i les últimes novetats en els meets que farem avui i demà.

Dijous, 4 de de novembre · 13.00 h HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/AOK-YVNX-EED

Divendres, 5 de novembre – 10.00 h HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/EQZ-HRMF-IBA

 SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

Share