Reunió amb gerència 22 d’octubre 2021

Us fem un resum dels temes tractats en la reunió d’avui amb gerència.

 CALENDARI LABORAL

Gerència ha presentat una proposta de renovació de l’actual calendari pel 2022.

  •   Tancament en els següents períodes per baixa ocupació: el 3, 4 i 5 de gener, i 27, 28, 29 i 30 de desembre del 2022.
  •   Tancament de 14 dies laborals a l’agost per baixa ocupació
  •   Borsa anual de compensació d’hores sobre la base d’una jornada anual de 1.462 hores

També han plantejat la possibilitat de pactar que les bases d’aquest calendari siguin les dels calendaris dels anys 2023 i 2024. Ens hem de tornar a reunir el 4 de novembre per acabar les negociacions.

Em guardo dies del 2021 pel 2022? Com sabeu el calendari signat permet gaudir fins a 3 dies del 2021, fins al 31 de gener de 2022.

Tingueu en compte que la proposta actual de gerència és el tancament del 3, 4 i 5 de gener de 2022. I si pel que fos no es tanqués aquests 3 dies, la borsa d’hores del 2022 s’augmentaria en 21 hores.

FONS ADDICIONALS

Com ja us hem informat, després de mesos de negociacions i de manca assumpció  de compromisos per part de les universitats durant les negociacions en la Mesa d’universitats, no va haver acord per distribuir els fons addicionals de 2019 i 2020 (0,25% i 0,30%, respectivament).

En la UPC suposa 297.250,39 euros -sembla que no s’ha tingut en compte al Personal de Suport a la Recerca que entenem s’hauria de computar-. Gerència ho vol dedicar a actuacions organitzatives.

El dia 4 de novembre continuarem tractant l’aplicació d’aquests fons addicionals

RETORN PAGA 2014

Com ja us vam informar, per fi hem recuperat la paga que ens van treure el 2014. Avui el Servei de Personal ha confirmat que “en la nòmina del mes de novembre es farà efectiu el retorn del 100% de la paga extra del 2014.

Aquest abonament es farà d’ofici tant al personal actiu com al no actiu al qual se li va aplicar la reducció retributiva aquell mateix any. L’aprovació de la despesa es portarà a aprovació dels òrgans de govern prèviament al pagament.”

 COMISSIÓ TELETREBALL

Dimecres passat ens vam reunir amb gerència, com a Comissió de Teletreball, per tractar la implantació del nou acord aprovat a la Mesa d’Universitats.

Gerència ens va exposar els diferents temes que s’han de tractar en les pròximes reunions per aplicar al més aviat possible l’acord de teletreball de les 7 universitats públiques catalanes.

La intenció de gerència és obrir, a principis del mes de desembre, un nou formulari de sol·licitud de teletreball on ja s’apliqui el nou acord. I respondre les sol·licituds el gener de 2022.

CCOO els vam demanar:

  •          Que donin resposta a les sol·licituds de 3r dia formulades amb el formulari habilitat al juliol. El Pacte de teletreball de la UPC regula un període d’un mes per respondre i no s’està complint.

Gerència ens va respondre que són conscients que haurien d’haver respost amb més celeritat i que començaran a fer-ho ben aviat.

  •          Que concretin els criteris de concessió del 3r dia. Gerència va respondre que encara els estan estudiant. No contemplen de forma generalitzada un tercer dia de teletreball. Estudiaran totes les sol·licituds, i tindran en compte les diferents situacions personals al·legades i la prestació del servei.
  •           Que per eficiència, les persones que tinguin un teletreball concedit no hagin de tornar a demanar-lo en el nou formulari que s’habilitarà al desembre. Ens van respondre que ho estudiaran.
  •         Que el personal que per instrucció del gerent no podia teletreballar, pugui sol·licitar teletreball en els termes que recull l’acord, és a dir, avaluant si la persona treballadora ocupa un lloc de treball amb tasques que es puguin desenvolupar de forma autònoma i no presencial. D’aquesta manera no delimitem la possibilitat de teletreball a col·lectius concrets.
  •          Que continuï la flexibilització de la jornada de teletreball del personal amb torn de tarda, facilitant que puguin teletreballar fora de la seva jornada habitual. Aquesta mesura facilita l’organització del treball (cursos, reunions i relacions amb usuaris es realitzen bàsicament al matí) i la conciliació familiar. Tots guanyem. Ens van respondre que ho estudiaran.
  •           Que com a mesura de seguretat laboral, quan es proporcioni un portàtil per poder teletreballar es faci amb una motxilla d’esquena o de carretó que faciliti el seu transport.

El pròxim 3 de novembre tindrem una nova reunió de la comissió de teletreball.

Us continuarem informant

SECCIÓ SINDICAL CCOO UPC

Share