Reunió amb gerència setembre 2021

La setmana passada Junta i Comitè del PAS es van reunir amb gerència. Us fem un resum
dels temes més importants.

CALENDARI LABORAL

Pel 2022, la proposta de gerència és renovar el calendari actual amb 35 hores setmanals,
tancaments, bossa d’hores, etc. Ens reunirem aviat per acordar-ho.

RETRIBUCIONS

 • A la nòmina de setembre es pagarà l’increment del 0,9% del 2021, amb
  endarreriments des de gener de 2021.
 • La previsió és que abonaran el 55% de la paga del 2014 en la nòmina de novembre.
 • Fons addicionals. Ens faran una proposta i ho tractarem en els pròxims mesos.

TELETREBALL

 • 220 PAS han demanat teletreballar 3 dies via formulari:
  https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball/sol_licituds/gestio-de-les-sol-licituds
 • Començaran a donar resposta -per correu electrònic- a començaments d’octubre.
 • Sobre els criteris per concedir-los, no ens van concretar quins seran. Al mes de
  setembre gerència s’està reunint amb els caps d’UTG i unitats per recopilar
  informació. Preveuen que no hi haurà una concessió generalitzada del 3r dia, però
  que sí que hi haurà respostes positives quan considerin que el servei està garantit.
 • Les persones que no estiguin d’acord amb la resposta rebuda podran reclamar.
 • I si el meu responsable m’ha autoritzat automàticament 1, o cap dia de teletreball?
  Has d’adreçar-te al teu cap per demanar més dies de teletreball. Si la resposta és
  negativa, has d’omplir el formulari indicant que no hi ha acord amb el teu cap.
  Per una altra banda, aviat es reunirà la comissió de teletreball que ha de consensuar
  com s’aplicarà a la UPC l’Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya. Aquest pacte s’ha d’aplicar a totes les universitats abans de l’1 de gener de 2022.
 • Si teniu dubtes adreceu-vos a la secció sindical de CCOO: secciosindical.ccoo@upc.edu

ESTABILITZACIÓ/PROMOCIÓ

PAS laboral
Aquest dilluns s’ha realitzat l’adscripció provisional a la vacant convocada d’acord amb
l’ordre de puntuació obtinguda al procés de selecció, per al personal temporal que es va
estabilitzar a les convocatòries d’Auxiliar de serveis i Tècnics de suport en biblioteques.

Per a la resta de col.lectius, Gerència ha comunicat l’adscripció provisional a la plaça a la qual es va presentar.

Així mateix, el personal estabilitzat rebrà un e-mail informatiu sobre la data en què es
materialitzarà la signatura del contracte indefinit. En un termini de dos mesos es posarà en
marxa el torn de trasllat, tal com diu l’Acord d’Estabilització.

PAS funcionari
CCOO hem demanat reunió de la comissió d’estabilització per

 • Analitzar l’aplicació del Decret “Iceta” a les places que resten per convocar en
  estabilització (6 places).
 • Actualitzar el calendari de processos selectius de promoció interna i d’estabilització
  futurs
 • Concretar com s’aplicarà l’augment de 35 places (a banda de la taxa de reposició)
  compromeses pel rector.

Com veieu, hi ha molts temes a concretar en aquest últim trimestre de l’any. Us anirem
informant.


SECCIÓ SINDICAL CCOO UPC

Share