Teletreball, retribucions i estabilització del PAS

Companys i companyes,

La setmana passada ens vam reunir amb Gerència. Us fem un resum dels temes que vam tractar i d’altres temes d’interès.

RETRIBUCIONS

En la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya de juliol CCOO vam exigir el pagament immediat del 0,9% d’increment salarial d’aquest 2021 en la nòmina del mes de juliol, així com el pagament de la totalitat de la paga extra de 2014 que tenim pendent (el 55% al mes de juliol i el 45% restant al mes de setembre).

Però la Generalitat va respondre que l’increment retributiu del 2021, amb efectes retroactius a 1 de gener d’enguany, no s’abonarà fins a la nòmina de setembre. I confiem que aquesta vegada el personal d’universitats també la cobrem al setembre, i no amb un o dos mesos de retard com ha passat en altres ocasions.

Respecte a la recuperació de la paga del 2014, la Generalitat es va comprometre a pagar el 55% de la paga al novembre, i respecte al 45% restant no va concretar res.

La Generalitat ha incomplert en diverses ocasions els seus compromisos de retorn de les pagues de 2013 i 2014. Els hem recordat aquests incompliments i que el que han de fer és complir d’una vegada ja els compromisos, i pagar el que ens deuen des de fa més de 7 anys.

 ESTABILITZACIÓ/PROMOCIÓ

PAS funcionari

Previsió calendari:

 • Setembre: convocatòria d’1 plaça d’estabilització (A2), i 20 de promoció interna (A1) en l’àmbit de biblioteques.
 • Abans que acabi el 2021: convocatòria d’1 plaça d’estabilització (A2) en l’àmbit de biblioteques, 2 d’estabilització A2 (especialitat prevenció salut laboral) i 2 d’estabilització de l’escala C1.
 • Procés de selecció de l’escala A1. La previsió és que la primera prova es realitzi a l’octubre.

Els processos selectius d’estabilització seran similars als ja realitzats i el de promoció interna a A1, en l’àmbit de biblioteques, encara l’han de dissenyar.

CCOO hem demanat que:

 • Es convoquin més places en l’àmbit de biblioteques.
 • Un calendari actualitzat de la resta de processos de promoció interna i d’oposicions que estan pendents de convocatòria.
 • Que s’imparteixi més formació, sobretot per a la tercera prova (presentació i entrevista personal).

Després de vacances ens tornarem a reunir amb gerència per avançar en el calendari, i tractar l’aplicació en la UPC del projecte de llei per reduir la temporalitat en les administracions públiques que està previst que s’aprovi a finals d’octubre.

PAS laboral

Està a punt de finalitzar el procés d’estabilització dels col·lectius de PASL, Auxiliars de Serveis, Tècnics de Biblioteques, Tècnics de Manteniment, Tècnics de Taller i Laboratori, Tics i Tècnic de Recerca amb la publicació dels resultats definitius.

Recordeu que una vegada es tanqui aquesta primera gran fase comença a comptar el termini de dos mesos per iniciar la Fase de Trasllat que contempla l’Acord d’Estabilització.

Estem negociant amb gerència la Borsa de Treball que penjarà d’aquest procés, i tot indica que podem arribar a un acord a principis de setembre.

 TELETREBALL: MARC NORMATIU I SITUACIÓ AL SETEMBRE

Com ja us vam informar, es va signar l’Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya. La setmana passada es va constituir la comissió de seguiment de l’acord que ha d’establir el sistema per aplicar aquest acord a la UPC, abans del 31 de desembre.

Mentrestant, el Pacte de teletreball de la UPC continua vigent i es pot demanar teletreballar pel procediment establert en el Pacte.

L’equip rectoral deixarà sense efectes, el 31 d’agost, la Instrucció del gerent d’octubre de 2020 que permet realitzar fins a 4 dies de teletreball.

Teletreball al setembre

La dolenta situació de la pandèmia, i la incertesa sobre el nou curs, ha provocat que la Generalitat hagi trigat molt a publicar les normatives sanitàries que seran d’aplicació en el curs universitari 2021-22: https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2021_07_21-DRU_UNIVERSITATS-CURS-21_22.pdf

Fa unes setmanes, la proposta de gerència era que l’1 de setembre tot el PAS es reincorporés presencialment, i solament fessin teletreball les persones que ja el tenien concedit abans de la pandèmia. CCOO ens vam oposar a aquest plantejament. Sol·licitàrem que hi hagués un període transitori, que es tramitessin al més aviat possible les peticions de teletreball del PAS, i que continuessin les mesures de conciliació i pel PES (Personal Especialment Sensible). No ens va semblar de “sentit comú” que l’1 de setembre la presencialitat fos la mateixa que abans de l’inici de la pandèmia.

La setmana passada la proposta que va fer gerència va ser que:

 • Al setembre el PAS pugui sol·licitar els dies que vol de teletreball (màxim 3 dies) pel sistema del nostre Pacte de teletreball.
 • Mentre es tramita i autoritza el teletreball demanat, hi hagi un període transitori en el qual els/les caps puguin autoritzar fins a 2 dies de teletreball a qualsevol persona que actualment està teletreballant, ja que gerència vol “controlar” la concessió d’un 3r dia.
 • Es contemplaran mesures de conciliació, i també que el Personal Especialment Sensible pugui tornar a ser avaluat pel Servei de Prevenció.

CCOO vam reclamar que:

 • Es tornés a reactivar el link de petició de teletreball  perquè les persones puguin tramitar les seves peticions de teletreball, i rebre una resposta el més aviat possible.
 • Mentre es tramiten les peticions, continuar amb l’actual instrucció de gerència o, en el seu defecte, que els/les caps puguin autoritzar fins a 3 dies de teletreball, tal com els pactes signats estableixen (tant el Pacte de la UPC, com el de les 7 universitats).

Què contempla finalment l’equip rectoral?

 • Concessió automàtica i sense tràmits, abans de l’1 de setembre, de fins a 2 dies de teletreball pel/per la cap al PAS que ocupi un lloc de treball teletreballable.
 • Reobre la petició de teletreball que serà resolta en el menor temps possible, en aplicació del Pacte de teletreball de la UPC. Qualsevol persona pot demanar ja en el següent link fins a 3 dies de teletreball: https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball/sol_licituds

I, segons la documentació proporcionada, les següents previsions que es reculliran en la instrucció del rector que es publicarà en els pròxims dies:

 • Podran realitzar més dies de teletreball les persones:
 • A càrrec de menors de 12 anys, dependents i discapacitats, mentre es trobin en situació d’aïllament preventiu.
 • Especialment sensibles amb relació a l’exposició a la COVID, com a resultat d’una nova avaluació.
 • Les reunions, altres activitats no docents, i la formació del personal, s’han de realitzar de manera prioritària per mitjans tecnològics.

CCOO considerem que la decisió de l’equip rectoral ni s’ajusta als pactes signats, ni a la situació actual de la pandèmia i les incerteses amb què iniciarem el curs.

 • L’actual situació respecte a la pandèmia i la resolució del Procicat (aforaments, distàncies, reunions i formació on line, quarantenes, etc.) no aconsellen que tornem a plantejaments restrictius del teletreball. En el mes de juliol, alguns PAS de la UPC s’han contagiat per COVID al lloc de treball. Què passarà al setembre amb la presencialitat que s’imposa en el període transitori?

En aquest sentit és important que, si ets positiu de COVID o contacte directe, ho comuniquis al Servei de prevenció: https://www.upc.edu/prevencio/ca/casos-i-contactes

 • La limitació a un màxim de 2 dies no es justifica de cap manera. Gerència no ha donat cap argument per saltar-se els pactes i no permetre, durant el transitori, que els caps autoritzin fins a 3 dies de teletreball. L’acord de la UPC de 2016 i el nou de la Mesa d’Universitats regulen fins a un màxim de 3 dies de teletreball, i fins i tot més dies en casos puntuals.
 • Reduir a menys de 3 dies aquesta autorització transitòria dels i de les caps, a banda de ser contrària als nostres pactes, transmet una desconfiança envers el personal, en general, i els i les caps en particular.  Creiem que la gran majoria del PAS tenim prou sentit comú per a no demanar i autoritzar (si ets cap) un teletreball que no doni resposta a les necessitats presencials de la teva unitat.

Un cop més, no es valora el teletreball realitzat pel PAS durant aquest any i mig de pandèmia, i es retallen (temporalment) drets recollits en acords. Amb aquestes decisions, deixen entreveure que la UPC no creu, seriosament, en el teletreball i que desconfien del sentit de responsabilitat del PAS.

Què faig?

 • Si vols realitzar més dies que els concedits automàticament, tramitar com més aviat millor la teva petició de teletreball pel curs vinent. Recorda que pots demanar fins a 3 dies de teletreball i has de consensuar un pla de treball amb el/la teu cap https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball/sol_licituds
 • Si ets PES amb una malaltia que aconselli el teletreball durant la pandèmia, demanar al teu metge un nou informe i, en funció d’aquest informe, demanar una nova valoració al Servei de Prevenció.
 • Si tens problemes o dubtes posa’t en contacte amb nosaltres.

Hi ha una gran incertesa respecte a les condicions sanitàries que hi haurà al setembre i haurem de veure com es posa en marxa, en les diferents unitats, aquest procés d’autorització automàtica i la petició de teletreball. A més, abans de finals d’any, s’ha d’aplicar el nou acord de les 7 universitats que contempla un sistema amb més garanties si et deneguen el teletreball demanat, i que contempla la possibilitat de realitzar més de 3 dies de teletreball en alguns supòsits.

En els pròxims dies, la UPC publicarà una instrucció del rector recollint les mesures organitzatives per al pròxim curs, incorporant les mesures d’aforament, sanitàries i de prevenció recollides al Pla sectorial. CCOO demanem al rector que reconsideri el límit dels 2 dies de concessió automàtica, per tal de respectar els acords signats.

Bones vacances i MOLTA SALUT!

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

secciosindical.ccoo@upc.edu

Tel. 93 401 66 65

Share