Projecte de decret de preus a les universitats públiques i UOC: cal aprofundir en la rebaixa i millorar el finançament

CCOO hem participat avui de la Conferència Interuniversitària de Catalunya (CIC). El CIC aplega la nova Conselleria d’Universitats i Recerca, els sindicats CCOO i UGT, els rectors i rectores de les universitats catalanes, organitzacions d’estudiants i d’altres.

En aquesta reunió CCOO hem manifestat en relació amb el projecte de decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022 que és una bona notícia que continuï la tendència a la baixa dels preus universitaris:

  1. Els preus dels màsters baixen i, a més, s’igualen entre ells. Concretament, el curs actual (2020-21) el preu del crèdit ha sigut de 28,82 € en els màsters habilitants i de 46,11 € en els màsters no habilitants. El curs vinent (2021-11) es preveu un preu de 27,67 €.
  2. Amb aquesta baixada, tots els màsters oficials passen a costar el mateix que els graus més cars.
  3. Aquesta baixada afecta també les segones i successives matrícules dels màsters no habilitants, que s’igualen a les dels màsters habilitants.

Tot i això, CCOO hem manifestat que, d’una banda, s’ha de fer un esforç més gran de cara a aprofundir aquesta baixada de preus, i d’altre, que encara persisteixen determinades mancances:

  1. Segueixen castigant-se econòmicament les matrícules successives, és a dir: qui té diners pot repetir assignatura i qui no en té no s’ho pot permetre. Concretament, els preus de les segones i successives matrícules de grau es mantenen com aquest curs, i les de màster passen a ser totes com les que ara tenen els màsters habilitants.
  2. Es mantenen els preus del doctorat, tant pel que fa a la matrícula de la tutela com pel que fa a la matrícula de la defensa de la tesi.
  3. Les anomenades “beques equitat” no s’estenen a tots els màsters oficials: només es mantenen per als màsters habilitants. La cosa resulta una mica ridícula, perquè, en el millor dels casos (tram 1) es rebaixaria el preu del crèdit de 27,67 € a 20,75 €.
  4. No es completa la baixada de preus acordada per la Conferència General de Política Universitària, ni pel que fa als graus ni pel que fa als màsters. Estaria bé recordar que aquests acords han de ser efectius el curs 2022-23.
  5. Els preus de la UOC no es modifiquen, CCOO creiem que haurien de tendir als preus de la resta d’universitats públiques catalanes.

Finalment, hem manifestat que hem de continuar lluitant per revertir el finançament insuficient del sistema universitari català i, alhora, fer plenament accessible la universitat als fills i filles de la classe treballadora.

Share