Comunicat de CCOO i UGT per denunciar la “no utilització dels fons addicionals” del personal de les universitats públiques

En el II Acord per a la millora de l’ocupació pública i condicions de treball, es va acordar un increment retributiu per al personal al servei del sector públic pel 2018, 2019 i 2020. Aquest increment es distribuïa en una part fixa i dues parts variables: un percentatge addicional lligat automàticament al PIB que s’abona amb efectes d’1 de juliol de cada exercici, i un altre percentatge corresponent a fons addicionals (0,20% en 2018, 0,25% en 2019 i 0,30% en 2020).

Pel que fa als fons addicionals del 2018, a la Mesa d’Universitats, els sindicats i les universitats vam acordar el repartiment lineal del 0,20% de la massa salarial entre tot el personal. 

Pel que fa als fons addicionals del 2019 (0,25%) i del 2020 (0,30%), a finals de 2019 les universitats van proposar que es dediquessin a “polítiques” pròpies d’actuació a cada universitat (modificació d’alguns llocs de treball, plans d’equiparació, etc.). Per la part sindical es va defensar que es fes un increment salarial consolidable a tot el personal, com el 2018.

Però les universitats no volen consolidar cap quantitat, al·legant manca de finançament. Des de la part sindical hem flexibilitzat la nostra postura, però considerem que una part de l’increment s’ha de consolidar.

Les universitats no accepten consolidacions i afirmen que “o els sindicats acceptem les seves condicions, o les treballadores i els treballadors no percebrem cap pagament corresponent al 2019 i al 2020”.

No és admissible que els petits avenços aconseguits fruit de la negociació col·lectiva en matèria de recuperació del poder adquisitiu de les treballadores i dels treballadors públics vulguin ser apropiats per les universitats per poder eixugar la manca de finançament d’aquestes, en concret del seu capítol 1. Les forces sindicals anem denunciant aquesta manca de finançament de forma insistent i continuada des de fa molt temps, tot i això per dignitat col·lectiva no podem permetre que ens fiquin la mà al nostre salari, per minse que sigui el percentatge. Cal que les universitats siguin valentes, que davant els governs de torn es plantin i exigeixin el finançament necessari, aquí ens trobarem universitats i sindicats.

Per tot això, els sindicats signants, de forma unitària, reivindiquem el pagament lineal de les quantitats corresponents als anys 2019 i 2020 (0,85%) i que una part (el 0,25% del 2019 o el 0,30% del 2020) sigui consolidada a la nòmina de cada treballadora i treballador de les  universitats. Si les universitats no modifiquen la seva postura, haurem de valorar prendre mesures de pressió.

Share