Tornem a les 35 hores!

L’any 2012, tant la Generalitat, com després l’Estat, van establir una jornada mínima de 37,5 hores setmanals. Llevat del primer any, la resta d’anys hem negociat calendaris laborals amb una jornada anual de 1462 hores, jornades setmanals de 37,5 hores, tancaments energètics i bosses d’hores que evitaven la retallada en jornada. Com sabeu, aquestes negociacions no eren fàcils, i a més, depenien en gran mesura dels equips rectorals de les universitats.

Finalment, com a conseqüència dels canvis legals i de la lluita que CCOO vam fer a la Mesa d’Universitats, aquest any, per primer cop des del 2012, hem pogut negociar el retorn a la jornada laboral de 35 hores setmanals. Sabem que les bosses d’hores i els tancaments energètics, havien suposat una flexibilitat en la distribució de la nostra jornada que era valorada positivament per tot el PAS. Per aquest motiu, CCOO vam proposar negociar el retorn a les 35 hores amb tancaments i una bossa d’hores. 

CCOO considerem que el preacord contempla un bon calendari laboral, que tot i les retallades que persisteixen (per exemple, la limitació a 6 dies d’assumptes propis), assegura el retorn a les 35 hores setmanals en condicions molt favorables pel PAS. 

Les principals novetats, com es fa constar a la comunicació conjunta amb gerència, que heu rebut, són:

 • Es conserva el tancament de Nadal i estiu. No el de Setmana Santa.
 • Hi haurà una sola bossa de 43 hores de compensació horària que es podrà gaudir amb la màxima flexibilitat: des d’un minut a la d’una jornada sencera, que per disfrutar-la té el mínim de la presència obligatòria (4’5 hores) d’absència. Un gaudi similar al que tenim amb la bossa de promoció de la salut d’aquests anys enrera.
 • Tindrem jornada intensiva de 7 hores entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Per reduir-la, durant aquest període, es podrà utilitzar fins a 1 hora diària de la nova bossa de compensació horària sense necessitat d’autorització.
 • S’incorpora flexibilitat a la realització de les jornades, especialment de tarda, els dies de setmana santa, el 23 de juny i el 24 de desembre. En aquests períodes també es podrà fer ús, de forma prioritaria, de la bossa d’hores de compensació horària.
 • S’amplia el període per agafar-se dies d’assumptes propis del 2021: un màxim de 3 dies fins al 31 de gener de 2022.
 • S’estableix la jornada continuada durant tot l’any per al personal major de 60 anys, tot emplaçant-se les parts a recollir aquest acord en un document no vinculat a la vigència d’aquest calendari.
 • Millorarà la flexibilitat de les vacances generades durant un permís maternal, permetent el gaudi fins a una data posterior a la fi del permís maternal, dins dels límits legals establerts.
 • S’incorpora l’atenció a les circumstàncies familiars, en la mesura del possible, com a criteri per a la fixació de les vacances.
 • Es reforça la comissió de seguiment del calendari laboral 2021 que negociarà qualsevol afectació del calendari.

Per CCOO, hi havia dos temes més que també eren importants:

 • Que s’autoritzés el traspàs de dies i hores generades el 2020 al 2021. Aquest ha estat un any molt complicat per tots i totes, amb circumstàncies personals i familiars complicades. Hauríem agraït que la gerència, tal com han fet en altres universitats i administracions, hagués autoritzat el traspàs d’alguns dies al 2021. Però no ha estat possible. No han acceptat tractar aquest punt en el calendari del 2021. Per tant, els dies d’assumptes propis i bosses d’hores generades el 2020 s’han de gaudir abans del 31 de desembre de 2020.
 • L’actual redactat del Pla de Represa condiciona alguns aspectes del calendari laboral. Com us vam informar, CCOO el vam impugnar davant Inspecció de Treball per aquest motiu. Inspecció va considerar que el contemplat a aquest Pla eren recomanacions. Tots sabem que gerència va anar més enllà.  

  CCOO hem exigit l’anul·lació d’aquesta part del Pla de represa i gerència ha argumentat que aquest Pla s’ha de revisar en el seu conjunt, i en funció de l’evolució de la pandèmia. Finalment, gerència s’ha compromès a què l’únic text vinculant a nivell de calendari sigui el contemplat al preacord del calendari 2021 i que, si cal ajustar alguna qüestió derivada del context covid, serà negociada amb la part social.

Perquè us sigui més senzill veure els canvis del preacord del calendari laboral 2021 us adjuntem una infografia al final d’aquesta nota.

Així mateix, i donat que aquest calendari modifica el marc global dels calendaris dels últims anys, els òrgans de representació i seccions sindicals signants del preacord, el sotmetrem a ratificació per tot el PAS via referèndum.

Estigueu preparats/des, es convocarà ben aviat una assemblea i un referèndum virtual.

Salut i lluita,

Secció Sindical CCOO UPC

Share