Darreres informacions UPC i COVID

CCOO estem d’acord amb les mesures especificades pel gerent en la seva darrera instrucció. Considerem que van en la línia correcta. Però són insuficients.

La Generalitat va aprovar la setmana passada la Resolució SLT/2546/2020 per la qual s’adopten mesures per preservar la salut pública en l’actual nova proliferació de la COVID-19 a Catalunya.

Aquesta Resolució, amb caràcter general, conté mesures que, aplicades a les universitats públiques catalanes i a la UPC en particular, poden contribuir a millorar la situació crítica de la pandèmia i evitar riscos innecessaris pel PAS.

Entre altres qüestions, la resolució determina:

  • “la prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.” .

    Com veieu, és una mesura que s’adequa al mil·límetre al que ve defensant CCOOdesenvolupar en la modalitat de teletreball tot allò que sigui teletreballable. Insistim, aquesta mesura, no suposa cap afectació als serveis.

    Alhora, creiem que, amb l’objectiu de disminuir la circulació de persones, es pot establir un règim de torns que alterni presencialitat i teletreball tot preservant els serveis eminentment presencials.

    Aquestes mesures reverteixen positivament i de manera directa en la preservació de la salut dels treballadors i treballadores de la UPC i, a més, en la millora de la salut pública. Ho hem dit i ho continuarem dient: És sentit comú.
  • Alhora, com veureu, en el seu punt 7, la resolució de funció pública preveu el teletreball o el permís de conciliació per les persones que tenen a càrrec seu menors de 12 anys o persones en situació de dependència que hagin d’estar en quarantena per la COVID-19. 

    CCOO vam fer una proposta concreta que recull aquesta mesura al Comitè del PASL i a la Junta del PASF que esperem negociar amb gerència el més aviat possible. De fet, aquesta mesura ja està funcionant en altres universitats.

Finalment, informar-vos que CCOO proposarem a gerència un pla per a la renovació amb temps de les mascaretes UPC, per tal que a ningú li faltin els EPIs necessaris que preserven la seva salut.

Salut i lluita,

Secció Sindical CCOO UPC

Share