Tornem al teletreball? Tornem a la improvisació!

Davant la situació dels contagis del coronavirus a Catalunya, el diumenge passat el secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya va anunciar als mitjans de comunicació que es prendrien noves mesures per a les dues properes setmanes, entre les que destaquen la recomanació del teletreball i les classes virtuals per a universitats.

Tot i que en les declaracions semblava que aquestes mesures s’havien d’implantar de manera immediata, ahir a la tarda (12/10/2020), el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va anunciar en comunicat de premsaque cal reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per COVID-19 a Catalunya. En el cas de la reducció de l’activitat docent presencial se centrarà en les classes teòriques. Tanmateix les mesures concretes encara no han estat acordades i diuen que avui es manté l’activitat tal i com estava prevista….!

Des de CCOO Universitats expressem el nostre rebuig a aquesta manera de procedir de les diferents autoritats amb competències universitàries, pels següents motius:

  • Continuem, una vegada més, assabentant-nos per la premsa de decisions que tenen repercussió directa en les condicions sanitàries i laborals del personal de les universitats públiques.
  • Continua la manca de negociació sectorial amb els sindicats que representem als treballadors i a les treballadores de les universitats públiques
  • Es fa palesa la manca de previsió dels diferents escenaris que es poden donar en aquesta situació de pandèmia sanitària, la qual cosa produeix una manca d’agilitat en les respostes i genera incerteses: com pot ser que es passi d’anunciar “mesures d’aplicació immediata”, pels propers quinze dies, a “ja ho anirem concretant”, i que possiblement no s’apliqui res fins el dia 19?

Recordem que CCOO Universitats vam demanar, sense èxit, participar i negociar diferents temes, com ara, la regulació a nivell interuniversitari del teletreball del PDI i el PAS. De fet, el “Pla Sectorial d’Universitats” es va utilitzar per forçar una tornada precipitada a la “normalitat” per la via dels fets consumats i sense cap negociació amb els legítims representants dels treballadors i les treballadores als òrgans de representació unitaris i als Comitès de Seguretat i Salut laboral. CCOO Universitats valorarem els següents dies la possibilitats d’anar als tribunal a denunciar la vulneració dels drets de negociació col·lectiva.

No podem acceptar una exigència dels rectorats d’una elevada presencialitat del PAS, sense tenir en compte la situació sanitària de la seva zona sanitària, i sense tenir en compte les tasques que es poden fer voluntàriament en teletreball. Ens deixa perplexes la “competició” en moltes unitats per veure qui reincorpora abans al seu personal. Tampoc podem acceptar que no es facilitin les eines necessàries a la gent que ha de fer la seva tasca des del seu domicili. També cal tenir en compte, segons la situació sanitària local, la necessitat de fer torns, fins i tot entre el personal que no pot fer teletreball.

No es pot acceptar que, per manca de previsió i de negociació, la continuïtat de la docència virtual es faci en les mateixes condicions que abans de l’estiu. CCOO Universitats exigim que es negociïn les condicions de desenvolupament de la docència virtual del PDI, que ha de tenir en compte, entre d’altres, els següents aspectes: ha d’ésser voluntària, s’ha de garantir les mesures de seguretat i salut, s’ha de facilitar el material i les eines de treball necessàries, compensar les despeses que originin, establir les responsabilitats del teletreball amb la protecció de dades, protegir la privacitat i seguretat de les dades, garantir la desconnexió digital, garantir els drets d’autor i d’imatge, etc. A més, cal insistir en que aquesta improvisació també perjudica l’estudiantat perquè no garanteix que els estudiants tinguin les condicions tecnològiques suficients per seguir la docència en línia i no té en compte els estudiants amb problemes d’aprenentatge i/o diversitat funcional.

Finalment, considerem especialment greu, el menysteniment de les diferents instàncies universitàries vers els treballadors i les treballadores de les universitats, que han estat peça clau i imprescindible per mantenir “viva” la Universitat en aquests mesos tan complicats, moltes vegades, amb un gran sacrifici personal i familiar.

Share