Informacions diverses pel PAS

Us informem d’alguns temes d’actualitat:

ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ

La COVID ha afectat al calendari de processos selectius. Us adjuntem el nou calendari que Gerència ha elaborat. Hem demanat que n’informin el personal afectat i s’han compromès a fer-ho. També realitzaran amb junta i comitè una reunió sobre el tema. 

Pròximament es publicarà l’oferta formativa. 

CALENDARI LABORAL 2021

Gerència ha fet una proposta amb jornada setmanal de 35 hores, i sense tancaments per estalvi energètic, pel calendari laboral del 2021. Aviat, iniciarem les negociacions d’aquest nou calendari.

CCOO proposarem que les 35 hores setmanals amb 1462 hores l’any es realitzin amb un gran marge de flexibilitat i continuar amb una bossa d’hores. 

TELETREBALL

No descobrim cap misteri si afirmem que a l’actual equip rectoral de la UPC no li agrada gaire el teletreball per al PAS. 

CCOO hem defensat que, mentre la situació de la pandèmia no millori, les feines que es puguin dur a terme teletreballant es facin teletreballant per una qüestió de salut pública i de salut individual, així com per facilitar la conciliació. Però l’equip rectoral no ha estat receptiu, ni es mostra flexible en aquest punt, i no sembla que vulgui rectificar tot i que a nosaltres ens sembla una qüestió de sentit comú. Desitgem que no hagi de tornar a rectificar com va passar al juliol, quan l’epidèmia va empitjorar i va començar a haver-hi casos a la UPC.

Ara com ara, gerència no ens ha proporcionat les dades de les persones que teletreballen, ni quants dies, o quina feina o servei realitzen. En qualsevol cas, sabem per vosaltres que, en algunes unitats on el personal desenvolupa tasques teletreballables, s’han limitat els dies de teletreball o, directament, no es concedeix teletreball.

En aquest sentit, us recordem que si no esteu d’acord amb el vostre Pla de treball, o amb els dies que us autoritzen, hi ha un procediment per fer al·legacions  que la UPC ha de complir: https://www.upc.edu/sdp/ca/Teletreball

Per altra banda, informar-vos que CCOO ha signat un acord en la Mesa General de Negociación de la Administraciones Públicas: 

https://fsc.ccoo.es/5e27a7f928ea4dd1145e4d7c85bc7170000063.pdf

que obligarà la UPC a revisar el Pacte de Teletreball. Entre altres qüestions, l’administració haurà de posar els mitjans tecnològics per teletreballar. 

LA COVID A LA UPC

  • Mesures de millora en la ventilació. La UPC ha posat en marxa diferents millores en els sistemes de ventilació i ha etiquetat les finestres amb el sistema de ventilació adient. CCOO hem insistit molt en aquesta qüestió que vam denunciar en Inspecció de treball.
  • Neteja. Es preveu un reforç i una optimització de la neteja.
  • Personal especialment sensible (PES) amb recomanació mèdica de teletreballar durant la pandèmia. La UPC considera que el nivell de risc dels llocs de treball d’administració és baix (tot i que no ha fet una avaluació individual dels llocs de treball d’aquestes persones) i els ha ordenat venir presencialment un dia a la setmana. Sense cap mesura addicional de seguretat individual. 

Alhora, gerència nega la possibilitat de teletreballar a molts PES perquè considera que el seu lloc de treball és presencial.

Si et trobes en aquesta situació:

  • L’acord de CG preveu que el PES amb recomanació mèdica de teletreballar durant la pandèmia podrà ampliar de forma excepcional  fins a 5 dies el teletreball. Per tant, pots demanar a la UPC que en funció de les teves circumstàncies personals i laborals t’ampliïn a 5 dies el teletreball.
  • És molt convenient que demanis al Servei de Prevenció de la UPC una avaluació de riscos específica de COVID del teu lloc de treball i que et proporcionin mascaretes FPP2. 
  • O, si el teu metge ho considera necessari per tenir cura de la teva salut, passar a Incapacitat Temporal (baixa).

Envia’ns un correu a Secciosindicalccoo@upc.edu i t’assessorarem.

En el cas del PDI, la UPC sí que està facilitant que el (PES) amb recomanació mèdica de teletreballar durant la pandèmia pugui fer-ho els 5 dies, com és de sentit comú. Una actuació més d’aquest equip que, sense cap justificació, tracta de manera diferent al PAS i al PDI.

Durada mascareta UPC: 

https://www.upc.edu/ca/portalcovid19/desconfinament/el-proces-de-seleccio-de-la-mascareta-upc

L’empresa garanteix que la mascareta resisteix sense perdre propietats 20 rentats amb detergent normal i aigua a una temperatura 60 – 90 ºC (cicle normal de rentadora). En ser una mascareta de Polièster 100 % i no disposar de cap acabat químic, la durabilitat pràctica de la mascareta superarà fàcilment els 50 rentats a 60 ºC.”

CONCILIACIÓ EN EL CONTEXT COVID 

Problemes de conciliació. El Govern estatal ha prorrogat les mesures contemplades al  Plan Me Cuida. El Pla està regulat en la següent normativa:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

Solament et donen la incapacitat temporal (baixa laboral) si comparteixes residència amb un positiu notificat de coronavirus, o si has de cuidar a una persona que espera resultat de PCR, o has estat en contacte amb un contagi confirmat.

Malauradament, i tot i que el Govern ha dit que contemplava la possibilitat d’estendre la baixa laboral a la quarantena de la persona que s’ha de cuidar, avui dia la legislació encara no l’ha regulat.

Quines alternatives contempla el Pla Me Cuida?

Preveu l’adaptació de jornada o la seva reducció per part del treballador que acrediti deures de cura com a conseqüència  directa del COVID-19 respecte de la teva parella, familiars per consanguinitat fins al segons grau, per raons d’edat, malaltia o discapacitat.

  • Reducció de jornada: Es pot demanar una reducció de fins al 100% amb reducció proporcional de retribucions.
  • Adaptació de la jornada: Es refereix a la distribució dels temps de treball o qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, que permeti a la persona treballadora dispensar l’atenció i cura necessària. Pot consistir en: canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball. S’inclou la prestació de treball a distància, o qualsevol altre canvi de condicions disponible en l’empresa o que es pogués implementar de manera raonable i proporcionada.

Com es pot sol.licitar? Es pot demanar amb, almenys, 24 hores d’antelació.

Com ja sabeu CCOO vam intentar que el Pla de desconfinament de la UPC contemplés la possibilitat de fer teletreball davant situacions de quarantenes. Però al juliol gerència no ho va acceptar. Ara ha proposat establir alguna mesura de conciliació que encara hem de valorar. Us mantindrem informats 

Secció Sindical CCOO UPC

Share