Retorn de la paga extra de 2013

Tot i que estaba planificat abonar aquest 60% pendent de la paga extra de 2013 al juliol, la Generalitat no va realitzar la transferència promesa fins aquest mes. Per aquest motiu la UPC l’abonarà en la nòmina de setembre, en compliment de l’acord signat per CCOO en la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya el desembre de 2018.

Ens hem de felicitar pel retorn d’aquesta quantitat, però hem de recordar que la decisió de realitzar aquest abonament no ha estat una iniciativa dels responsables de les nostres administracions. Aquest acord va ser fruit d’una convocatòria de vaga i, si no s’hagués pactat, segurament seguiria pendent el seu cobrament.

En compliment de l’acord, el 2019 ja es va abonar el 40% de la paga extra del 2013 i ara es fa efectiu el 60% restant.

En quant a la paga extra pendent del 2014, l’acord preveu que durant el 2021 es pagui el 55% de la paga corresponent a l’any 2014 i el 2022 el retorn del 45% restant. L’acord deixa oberta la possibilitat d’escurçar en un any els terminis de devolució de la paga de 2014.

Secció Sindical CCOO UPC

Share