Sexennis de transferència

Arran del resultat de la segona resolució dels sexennis de transferència, CCOO hem enviat una carta a la directora de l’ANECA, la Sra. Mercedes Siles Molina, on sol·licitem que, quan més aviat millor, es debatin i tinguin en compte les consideracions següents:

·   Volem conèixer si s’han modificat els criteris d’avaluació o la seva aplicació entre la primera i la segona tanda d’avaluacions, ja que en les primeres resolucions el percentatge positiu era del 64,36% i, en canvi, en les segones ha descendit al 40,61% .

·    Sol·licitem que millori de forma substancial l’argumentari que justifica cada una de les resolucions ja que les actuals no ajuden a que el PDI conegui quins són els aspectes que hauria de millorar de cara a futures sol·licituds.

·      Exigim un major desenvolupament, concreció i claredat tant dels criteris generals com dels indicadors d’avaluació -incloent-hi fins i tot exemples concrets- que ajudin al PDI a valorar si està en condicions de sol·licitar el sexenni i afinar la justificació dels mèrits. Per exemple, si la facturació és un indicador, caldria explicitar imports de referència.

·   Sol·licitem una anàlisi profunda que permeti corregir urgentment el biaix de gènere en les resolucions. Els resultats reflecteixen que aquest biaix és molt important: de les sol·licituds avaluades fins el 15 d’abril de 2020, 8398 han estat d’homes (66,59%) i 4213 de dones (33,41%). Si atenem als resultats, de les resolucions positives 4099 han estat d’homes (73,75%) i només 1459 de dones (26,25%).

·    Sol·licitem que s’aclareixi si el sexenni de transferència és equivalent al sexenni d’investigació tant a nivell retributiu com a efectes acadèmics.

·    Demanem que s’indiqui amb claredat a la web de l’ANECA el procediment per interposar recursos i els terminis de presentació, tenint en compte l’Estat d’Alarma, en cas d’avaluació desfavorable.

A més, considerem que hi ha d’altres aspectes com la revisió de les altes taxes de fracàs en els processos d’acreditació en determinades àrees, la revisió de criteris d’acreditació del programa ACADEMIA, etc. que de fa temps reivindiquem i que cal abordar sense demora.

Des de CCOO demanem que l’ANECA es reuneixi el més aviat possible amb els representants dels treballadors, i més tenint en compte que les seves decisions afecten directament el desenvolupament professional, la carrera acadèmica i les condicions de treball del Personal Docent i Investigador de les universitats.

Ben cordialment,
Secció Sindical de CCOO a la UPC

Share