Com a mesura de responsabilitat col·lectiva el rector no tanca la UPC

Com sabeu, ahir el govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar que tancava tots els centres educatius i que el seu personal no havia d’assistir al seu lloc de treball (inclòs el PAS dels centres).

Tots els centres educatius tanquen? No. Les direccions de les universitats han decidit no considerar-se centres educatius i no tancar.

I QUÈ HA FET LA DIRECCIÓ DE LA UPC?

Ni ha informat, ni ha negociat amb les juntes i comitès del personal, ni amb els sindicats de la UPC. Avui a les 9.30 s’ha reunit el Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSS), però el gerent no ha atès cap de les propostes que li hem fet.

ENVERS EL SEU PERSONAL

Comunicar al PAS, ahir a la tarda, que implantarà “mesures de responsabilitat col·lectiva”. En concret permetre:

1. Augmentar els dies de teletreball que es venen fent fins ara. 

2. Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida, amb l’objectiu de facilitar a les persones la conciliació amb la seva vida familiar.

Les persones dependents ho són 24h i els riscos para la salut estan en tots els horaris.

Són unes mesures inconcretes i supeditades a la direcció de personal, i als i les caps de les UTG. No hi ha directrius clares. La direcció de la UPC no ha assumit la seva responsabilitat i se la passa als caps. La realitat que ens arribar és que hi ha unitats on tot el personal teletreballarà i, en l’altre extrem, unitats que no estan aprovant ni un dia de teletreball al seu personal. Això no té sentit.

PREVENCIÓ DE LA MALALTIA

Fins ara absolutament res. A la comunitat UPC hi ha hagut casos positius de coronavirus i la direcció de la UPC no ha informat sobre aquests casos a la resta de la comunitat.

No ha facilitat al personal al que obliga a venir a treballar cap material de desinfecció ni ha concretat cap mesura específica per evitar el contagi en el centre de treball. Avui en la reunió del CSS han informat que han fet una comanda, però no se sap quan estarà a disposició del personal.

MESURES DE RESPONSABILITAT COL.LECTIVA PROPOSADES PER CCOO AVUI EN EL CSS

No entenem per què no s’ha fet un tancament de 15 dies com s’ha fet a la resta del món educatiu sense diferenciar entre personal docent i personal d’administració o serveis. El PAS no ha d’anar als centres educatius, a les universitats sí, per quin motiu?

Totes les mesures recomanades per les autoritats sanitàries van destinades a limitar la propagació del virus, que ens expliquin en què afavoreix aquesta mesura que el PAS de les universitats hagi d’anar a treballar. 

CCOO pensem que s’haurien de tancar totes les escoles de la UPC sense excuses, el personal ha d’estar a casa i fer la feina mitjançant teletreball sempre que sigui possible.

Com a mesures alternatives, i si la universitat continua en la posició de no tancar –que és la que ha adoptat- CCOO hem proposat les següents propostes amb caràcter homogeni per a totes les escoles i unitats estructurals de la UPC.

  • Absència del lloc de treball -amb teletreball sempre que sigui possible- els 15 dies per aquelles persones que:
  1. tinguin fills/es al seu càrrec;
  2. siguin especialment vulnerables per motius de salut;
  3. tinguin persones al seu càrrec o familiars immediats en una situació igualment vulnerable (persones amb risc de salut, persones grans en situació de vulnerabilitat, etc.).
  • Anul·lació de tota atenció al públic presencial i tancament de tots els punts i/o espais on pugui haver concentració de persones a la universitat. 
  • Posada en quarantena de les persones i tancament de les unitats i dels edificis on es detectin casos d’alguna persona infectada pel coronavirus, o que hagi estat en contacte directa amb una persona malalta.
  • Habilitar material de neteja i de protecció en els llocs de treball presencials.

GUIA PER AL PERSONAL DE LA UPC RESPONSABLE

Donat que la direcció de la UPC no ha acceptat el tancament, ni autoritza al seu personal a teletreballar mentre duri la situació de risc per a la salut, sembla que haurem de ser nosaltres els que cuidem la nostra salut, la salut de la nostra família i aplicar mesures de responsabilitat col.lectiva.

Les recomanacions que us fem estan basades en:

  • Si el responsable de la teva unitat no accepta que puguis teletreballar i tens al teu càrrec persones menors, o majors dependents afectats pel tancament de centres educatius o de majors: pots demanar un permís retribuït per deure inexcusable de conformitat amb l’article 48 j) de l’EBEP. O, si ho prefereixes, teletreballar tots els dies. Per això, envia un PUC al servei de personal adjuntant la resolució de tancament del centre educatiu o de majors, sol.licitant els dies de permís o de teletreball mentre duri el tancament.
  • Si tens problemes de salut i ets una de les persones en risc. Visita el més aviat possible el teu CAP perquè et donin la incapacitat temporal (recordeu que ara estan complementades al 100%). Explica en el teu CAP que el teu centre de treball, la UPC, tot i tenir casos de malalts per coronavirus no ha tancat ni et permet teletreballar a casa.
  • La UPC no ha habilitat cap sistema de comunicació de casos. Si hi ha un cas de coronavirus a la teva unitat o edifici, o has estat en contacte directe amb una persona infectada per coronavirus comunica-ho al rector: rector@upc.edu i al gerent de la UPC: gerent@upc.edu perquè com a màxims responsables prenguin les mesures que la legislació els obliga a adoptar. Ens pots enviar també còpia a: secciosindical.ccoo@upc.edu, ja que tampoc han previst cap comunicació als representants dels treballadors.

Si el rector i el gerent de la UPC no prenen cap mesura de tancament d’instal.lacions i de teletreball per al personal de la unitat o edifici afectat, comunicar al rector i al gerent de la UPC que en aplicació de l’article 21 de la Llei de Seguretat i Salut laboral, i del protocol aprovat per la Generalitat has de romandre a casa durant 14 dies.

Per últim, la secció sindical de CCOO atendrem les vostres consultes a través del correu electrònic: secciosindical.ccoo@upc.edu

No volem crear alarmes ni incertesa davant de la situació que vivim, però com a garants de la salut dels treballadors que representem, i davant la passivitat de la direcció de la UPC, ens veiem obligats a comunicar-vos aquestes mesures que totes les persones responsables haurien de seguir.

Secció Sindical CCOO UPC

Share