8M dia internacional de la dona treballadora

Els darrers anys hem assistit a una marea lila on s’ha pogut veure l’empoderament i el creixement del moviment feminista.

El 8M ha aglutinat totes les lluites que porta el moviment feminista dia rere dia, on algunes ja venen de lluny, però que són imprescindibles seguir visualitzant i denunciant.

Entre elles hi ha:

  • la lluita contra la bretxa salarial per qüestions de gènere al mercat laboral;
  • els plans d’igualtat i la lluita contra la resistència empresarial a tenir-ne i desplegar-ne un;
  • la lluita contra l’assetjament sexual i la violència masclista, etc.

Que la lluita lila dóna fruits, es pot veure en l’avenç del número de plans d’igualtat a les empreses. També en el fet d’haver aconseguit marcar l’agenda política de governs, partits polítics, mitjans de comunicació, etc.

Ara bé, tot i aquests avenços importants, cal continuar actuant contra la bretxa salarial per qüestions de gènere, contra la precarització, contra els assetjaments sexuals i els comportaments masclistes, etc. CCOO fa anys que venim denunciant aquestes situacions.

Com cada 8M, encoratgem a la comunitat UPC a participar de la manifestació unitària del 8M a les 17h a Pl. Universitat de Barcelona.

Manifest unitari del 8M:
http://ccoo.upc.edu/wp-content/uploads/2020/03/manifest_8marc_2020.pdf


Share