Lluitem contra la precarietat a la universitat

Als carrers, a les taules de negociació, ALS JUTJATS…

LLUITEM CONTRA LA PRECARIETAT A LES UNIVERSITATS

Fa massa anys que la precarietat s’ha instal·lat a les universitats públiques. Malgrat els intents de CCOO per aconseguir eliminar-la des dels òrgans de representació sindical existents, ha arribat el moment de començar a denunciar jurídicament la situació.

CCOO hem decidit organitzar diferents reclamacions judicials, amb unes tarifes adaptades a la situació econòmica dels diferents col·lectius precaris, i lligada a l’afiliació de les persones demandants.Volem incrementar la lluita contra la precarietat, tant guanyant en els jutjats els drets que no ens reconeixen en altres instàncies com enfortint el primer sindicat del país i de les universitats públiques.

Us expliquem breument les característiques d’aquesta iniciativa, però serà des de cadascuna de les seccions sindicals de les vostres universitats on podeu trobar tota la informació i un lloc on organitzar-vos i lluitar, per posar fi a aquesta xacra.

Col·lectius als quals va adreçada:

  • Professorat Associat.
  • Personal Investigador en Formació.

Quines reclamacions jurídiques podem realitzar:

PIF:

○ Increments retributius del 2019 i del 2020 i triennis (antiguitat): Prepararem un conflicte col·lectiu contra cada universitat.

○ Indemnització de fi de contracte: només per lespersones que acaben el quart, o tercer any -i no volen demandar per acomiadament-, o aquelles que han finalitzat la tesi amb anterioritat al període del contracte. Mitjançant una demanda plural.

○ Acomiadaments per no renovació del 4t any sense avaluació negativa: s’ha de presentar demanda individual de manera immediata (20 dies).

Professorat Associat: s’hauran de realitzar demandes individuals després de tres mesos de silenci a la petició inicial, per aconseguir els següents objectius:

○ passar a indefinits no fixes.

○ adequació de la seva categoria professional i salari, si s’escau, a la realitat de les seves funcions.

Durada de la campanya:

Des del 24 de febrer fins el 30 de juny.

Condicions generals:

Les diferents demandes i conflictes seran interposats pel Gabinet Jurídic de CCOO per a les persones afiliades i les noves afiliacions. Tant les quotes d’afiliació com les despeses jurídiques estaran adaptades a la realitat econòmica de les persones.

Demana tota la informació a la teva secció sindical.

Vine i lluita amb nosaltres!

Share