Increments retributius 2019

Benvolgudes companyes i companys,

CCOO Universitats ens hem adreçat als rectors i les rectores de les set universitats públiques catalanes per demanar-los, d’una banda, que les universitats facin efectiu l’augment variable(0,25%) previst per al 2019 a la nòmina de juliol per a tot el PAS i el PDI, i de l’altra, que convoquin la Mesa d’Universitats el més aviat possible, ja que hem de negociar la distribució corresponent als fons addicionals (0,25% addicional).

Hem de recordar que el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones laborales signat per CCOO i altres sindicats especificava que l’any 2019 s’incrementarien les retribucions dels empleats públics amb una part fixa (2,25% -que ja estem cobrant) i una variable del 0,25%, si el PIB creixia en un percentatge igual o superior al 2,5%, cosa que s’ha produït. Aquest mateix Acord establia que l’increment de la part variable s’havia de fer amb efectes de l’1 de juliol. A més, el II Acuerdo també establia que cada Administració destinaria un 0,25% de la seva massa salarial, com a fons addicionals, prèvia negociació amb els representants dels treballadors.

La setmana passada vam saber que la Generalitat ha confirmat que el seu personal cobrarà l’increment variable (0,25%) a la nòmina del mes de juliol. 

Els increments salarials del II Acuerdo són un altre pas endavant en la lluita de CCOO per la recuperació dels drets arrabassats per les retallades. És per això que exigim a les universitats que no n’endarrereixin el pagament com han fet en altres ocasions.

Us seguirem informant,

Secció CCOO UPC

Share