Reclamació prèvia a la via judicial aplicació de duració i retribucions, per a tots els contractes predoctorals

La Secció Sindical de CCOO a la UPC demana al Rector de la UPC que apliqui els augments salarials i la pròrroga dels contractes de les Beques (art. 6 i 7). Aquesta reclamació és prèvia a la via judicial.


Share