Estabilització, reducció de jornada majors 60 anys i bones festes!

Companyes, companys,

Ahir junta i comitè del PAS es van reunir amb gerència. Abans del Nadal us informem breument sobre la reunió.

ESTABILITZACIÓ-PROMOCIÓ

Continuen les negociacions sobre els processos d’estabilització de personal temporal que es realitzaran en la UPC els pròxims 3 anys.

La part social va exposar a gerència diferents propostes de millora del seu document. Els principals eixos d’aquestes propostes són:

  • Incidir en l’especialitat de les places: proves més específiques.
  • Replantejament dels mèrits proposats per gerència, proposant que es valorin com en anteriors processos selectius, tal com estan fent les grans universitats catalanes (UB i UAB).
  • Intentar garantir que el personal temporal de la UPC que no superin el procés, pugui tornar a treballar a la UPC el més aviat possible.

Gerència va acceptar alguna de les nostres propostes. Altres han de ser estudiades. Ens tornaran a convocar a mitjans del mes de gener de 2019.

Al gener també negociarem el calendari i les places que es convocaran en els pròxims 3 anys. La junta també negociarà la convocatòria del primer procés selectiu: oposicions C2 (auxiliar administratiu).

Valorem positivament els avanços, tot i que hi ha qüestions molt importants com la valoració de mèrits sobre el que encara no ens hem posat d’acord.

Promoció: com sabeu en el calendari de processos d’estabilització també està prevista la convocatòria de processos de promoció interna en totes les escales. Encara hem de negociar amb gerència el calendari final i les places que es convocaran. Els processos selectius seran bàsicament els mateixos que els d’estabilització.

REDUCCIÓ DE JORNADA MAJORS 60 ANYS

CCOO va fer arribar fa uns dies a gerència un bon grapat d’acords de reducció de jornada per a majors de 60 anys vigents en algunes universitats. La Llei Orgànica d’Universitats contempla aquesta reducció, per tant un possible acord estaria emparat legalment.

Gerència es va comprometre a fer arribar a la part social una proposta abans de la reunió del gener on també negociarem aquest tema.

Les persones que actualment ja estiguin fent la reducció, la continuaran fent el 2019.

Per últim, en el següent enllaç podeu consultar les modificacions de places del PAS que va aprovar el Consell de Govern de la UPC aquest mes: https://bit.ly/2QKLPlw

BONES FESTES!

Secció CCOO UPC

Correu electrònic: secciosindical.ccoo@upc.edu

Share