Darreres informacions: Calendari, estabilització i altres

Companys, companyes,

La setmana passada Junta i Comitè del PAS vam signar amb gerència el CALENDARI LABORAL DEL 2019.

El calendari signat continua amb el format dels últims anys: acord de calendari, tancaments i bosses d’hores, per tal de poder realitzar la nostra jornada anual de 1462 hores que hem fet durant dècades –excepte l’any 2013 amb el nefast mandat de l’equip del Sr. Giró-.

Tot i això, sí que hi ha dues novetats:

L’actual equip rectoral ha substituït els tancaments d’aquest any per períodes de baixa ocupació. Aquest canvi és nominal, ja que les condicions són les mateixes que els anteriors anys. En els períodes de baixa ocupació, els serveis administratius i de suport estaran suspesos. És a dir, el PAS no ha de venir a treballar ni demanar cap dia. Com cada any, les unitats establiran els serveis mínims requerits que acordaran amb gerència. I les persones que els realitzin veuran compensada la seva dedicació amb dues hores per hora treballada, o una hora i quaranta-cinc minuts en cas de treball remot.

Les parts hem signat una declaració conjunta en relació a la jornada laboral: recuperar tan aviat com sigui possible la jornada laboral històrica de 35 hores setmanals. Les retallades de l’Estat i de la Generalitat de l’any 2012 van afectar la jornada laboral del nostre col·lectiu, ja que establien una jornada obligatòria de 37,5 hores setmanals.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 ha obert la possibilitat a què les administracions puguin negociar jornades laborals diferents i puguem tornar a les 35 hores. Però la manca real d’autonomia universitària, i el control rigorós de les universitats per part de la Generalitat, han fet que abans de negociar el retorn a les 35 hores la Generalitat hagi d’aprovar que és correcte legalment que ho negociem!!! Ara mateix, estem pendents del pronunciament que faci sobre el tema la Generalitat, que de ben segur impugnarem si no és favorable al retorn a les 35 hores.

Som conscients que l’actual fórmula està molt ben valorada per una part important del PAS. Però hem de ser conscients que aquesta fórmula és una solució que hem aconseguit per la pressió sindical i del PAS. Si tornen equips rectorals menys respectuosos amb els nostres drets, la fórmula pot desaparèixer sense que tinguem cap empara legal. Ja va passar en mandats anteriors i pot tornar a passar en el futur (aquest any l’actual equip rectoral va plantejar no fer tancaments).

Una tornada legal a les 35 hores deixaria sense efectes aquests perills. Des de CCOO ens comprometen a copsar la vostra opinió i tenir-la molt en compte en les negociacions que encetem pel calendari del 2020, i pel retorn a la nostra jornada: les 35 hores.

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Gerència ens va informar que la Generalitat ha donat el vistiplau a totes les places ocupades temporalment que consideràvem que complien el criteri d’estabilització. Aquest fet, juntament amb la taxa de reposició dels anys 2016, 2017 i 2018, ens posa en un escenari que permetrà convocar processos d’estabilització que redueixin dràsticament l’elevat percentatge de temporalitat en la UPC.

Un altre tema, molt important, és com es realitzaran els processos d’estabilització. En aquest sentit gerència va exposar en una reunió amb el personal temporal la seva proposta. Aquesta proposta s’ha de negociar encara amb la part social.

CCOO ja vam manifestar a gerència que alguns aspectes d’aquesta proposta no ens agraden gens. Abans que acabi l’any hem de tornar-nos a reunir amb gerència per continuar les negociacions.

Tan bon punt avancem en les negociacions, i puguem explicar al personal afectat més concretament com seran aquests processos d’estabilització ho farem. Entenem el neguit i la impaciència. Hi ha persones que fa molts anys que són temporals. Però és molt important que no ens precipitem i que pactem el millor procés possible, i amb garanties legals.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER MAJORS DE 60 ANYS

El PAS funcionari de la UPC amb una antiguitat de més de 25 anys, en complir els 60 anys, pot disposar de 5 hores setmanals per a fer tasques relacionades amb el programa de traspàs de coneixements. Aquest programa es va implantar per l’anterior gerent, després de moltes pressions sindicals i del col·lectiu afectat.

En el cas del PAS laboral fan aquesta reducció les persones que no es jubilaven parcialment a partir dels 60.

L’acord de jubilacions parcials pel PAS-laboral acaba al desembre d’aquest any.  La normativa general ha canviat i les condicions han empitjorat. La part social hem demanat renegociar-lo, però gerència ens ha donat llargues. Com a mínim, demanem que tot el PAS major de 60 anys pugui acollir-se a l’actual programa de traspàs de coneixements.

Però l’actual gerència està mostrant moltes reticències a continuar amb aquest programa. S’acaba l’any i gerència ha de prendre alguna decisió. CCOO hem insistit molt. A la UB i a la UPF hi ha programes similars acordats amb els representants dels treballadors:

https://www.upf.edu/documents/136067308/136186498/Acord_PAS_sxnior.pdf/bc4df98c-acb5-1669-ac8b-cfe7a565930d

https://drive.google.com/file/d/0B-wHl4YeJ5pqQndzN045Z3pLUVk/view?usp=sharing

Us informarem de la decisió de gerència i sobre les possibles accions a iniciar si no es volgués continuar amb el programa.

CONSERGERIES

Finalment, informar-vos també que ahir el comitè i gerència vam arribar a un pacte per la millora de les dotacions en l’àmbit de recepció.

El podeu consultar aquí:

http://ccoo.upc.edu/wp-content/uploads/2018/11/Recepció_Pacte-15-11-2018-1.pdf

El pacte suposa:

  • Un reforçament en efectius de l’àmbit;
  • L’establiment d’uns mínims en la dotació a les consergeries que garanteixin el bon funcionament del servei;
  • Un compromís explícit per part de gerència que el personal de seguretat no farà les tasques pròpies de l’àmbit de recepcions de forma estructural.

Tot i que som conscients que aquest pacte no arregla tots els problemes de les consergeries, i ens hagués agradat un acord més ambiciós, considerem que suposa un reforçament molt necessari d’un servei que ha patit especialment els efectes de la crisi.

Entre tots ho aconseguirem.

Secció Sindical CCOO UPC

Share