Increment salarial i irpf en període de maternitat

Companya, company,

A la darrera reunió, gerència va comunicar-nos que a la nòmina de novembre se’ns farà efectiu l’increment salarial consolidable d’un 1,75%, tanmateix se’ns pagarà l’1,5% acumulat de gener a juny i 1,75% acumulat des de juliol.

Alhora, a la Comissió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, s’ha acordat destinar un 0,2% de la massa salarial com a increment lineal consolidable a les nòmines dels empleats públics que depenen directament de la Generalitat. Resta veure com es concretarà aquest últim increment a la Mesa d’Universitats que tindrà lloc les pròximes setmanes.

Aquests increments vénen contemplats a la Llei de Pressupostos de l’Estat de 2018 que reflecteixen el “II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo” a què vam arribar CCOO, UGT i CSIF amb el Ministeri el Març de 2018 i que també recull la recuperació del cobrament del 100% de les Incapacitats Temporals -la Generalitat va aprovar ahir el Decret que permet fer-ho efectiu-, l’apertura dels processos d’estabilització i d’altres millores de les nostres condicions de treball.

CCOO també continuem exigint a la Generalitat el retorn de les pagues 2013 i 2014 en compliment d’allò acordat a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics.

Finalment, comunicar-vos que en una sentència recent el Tribunal Suprem ha dictat que la prestació de maternitat i la paternitat està exempta de l’IRPF. Les mares i els pares, per tant, poden sol·licitar a Hisenda la devolució de l’IRPF que els hi van cobrar als exercicis posteriors a 2014. Us animem a fer-ho!

CCOO de Catalunya t’ofereix assessorament. Pots trobar més informació a:
https://www.ccoo.cat/noticia/218964/assessorament-per-reclamar-la-devolucio-de-lirpf-de-les-prestacions-per-maternitat

Secció Sindical CCOO UPC

Share