Informacions diverses de Juliol

Companyes, companys,

Abans de les vacances d’estiu us volem informar sobre alguns temes d’interès.

INCREMENT RETRIBUTIU 2018 – COBRAMENT DEL 100% DEL SALARI EN CAS DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) – COMPROMÍS DE RETORN DE PART DE LA PAGA EXTRA DE 2013 AL 2018

Els Pressupostos Generals de l’Estat recullen un increment salarial de l’1,50% per a tot l’any 2018, més un 0,25 addicional amb efectes 1 de juliol.

També permeten que les diferents administracions públiques puguin acordar pagar als seus treballadors i treballadores el 100% del salari en cas de baixa per Incapacitat Temporal (IT).

A més, la Generalitat ha de retornar-nos aquest any almenys el 10% de la paga extra del 2013 que ens va retallar a tots els empleats públics de Catalunya.

El pròxim 20 de juliol, i després de les pressions sindicals, per fi la Generalitat de Catalunya ha convocat la Mesa General de la funció pública catalana, on s’han de concretar aquestes qüestions. El que es decideixi en aquesta Mesa  afectarà directament o indirectament al personal de les universitats públiques catalanes.

En el següent enllaç pots ampliar aquesta informació:
http://educacio.ccoo.cat/2018/07/revertim-les-retallades-millorem-en.html

VISITA MÈDICA

Fa un any gerència va decidir que si la persona es trasllada directament de casa al metge o del metge a casa, no es tindria en compte el temps de desplaçament.

Després de mesos queixant-nos per aquesta retallada unilateral, per fi la setmana passada es va arribar a un acord en el nou redactat del permís per visita mèdica del treballador. “Si la persona es trasllada directament de casa al metge o del metge a casa, en el cas que l’inici o fi de la visita facin improductiu el desplaçament fins a la feina, també es computarà  com a desplaçament aquest temps.”

FORMACIÓ

La setmana passada, comitè, junta i gerència es van reunir per reiniciar les negociacions d’un nou Pla de formació. Gerència es va comprometre a enviar una proposta a la part social durant el mes de juliol.

CALENDARI LABORAL

Com ja us vam avançar, els pressupostos generals de l’estat  preveuen que “cada Administració Pública podrà establir en els seus calendaris laborals, prèvia negociació col·lectiva, altres jornades ordinàries de treball diferents de l’establerta amb caràcter general” (37,5 hores setmanals).

En la passada reunió, gerència ens va avançar que l’actual equip rectoral no vol continuar amb els tancaments per estalvi energètic, tal com s’han fet en els últims anys. Encara no ens han fet saber quina és la seva nova proposta de tancaments i de calendari, però la porta de la recuperació de les 35 hores setmanals està oberta.

ESTABILITZACIÓ

Gerència ens reunirà a finals de juliol per continuar la negociació dels processos d’estabilització del personal temporal, i els processos selectius que s’hauran de convocar.

Us informarem sobre aquestes reunions abans de les vacances d’agost.

BIBLIOTEQUES

Gerència està denegant els canvis d’horaris acordats entre el responsable de la unitat i la persona treballadora en el servei de biblioteques. Alguns d’aquests canvis per raons de conciliació. Aquesta situació no passa en cap unitat de la UPC.

La justificació és la manca de personal en el torn de tarda, un problema que s’estén a tots els àmbits. Tot i que CCOO hem demanat l’ampliació de plantilla en innombrables ocasions, no avancem en aquest tema. Tampoc preveuen substituir al personal de baixa per incapacitat temporal. Continuarem insistint.

A més, des del 2012 no es convoca cap plaça de trasllat. Tots els trasllats de personal es realitzen sense criteris públics, i per raons organitzatives. Moltes persones fa anys que no es poden traslladar i, el que és pitjor, sense perspectives que això canviï. CCOO hem demanat que s’aturi aquest “pseudo” sistema selectiu, es convoquin les places vacants i es deixi de vulnerar els drets de mobilitat del personal del servei de biblioteques.

MODIFICACIONS RLT

Us fem arribar l’enllaç a les modificacions de places aprovades pel Consell de Govern del mes de juny:

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-relacio-de-llocs-de-treball-de-pas/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-relacio-de-llocs-de-treball-de-pas/@@display-file/visiblefile/

L’anterior equip rectoral va decidir que les places de cap d’UTG serien proveïdes per un concurs de lliure designació. Segons la normativa de la UPC, el procés de valoració del candidat en les lliures designacions s’ha de fer mitjançant l’anàlisi curricular, i entrevistes o altres tipus de proves que es puguin considerar. La junta no designa cap membre en els tribunals d’aquests concursos.

En el seu moment ja ens vam oposar a què aquestes places es proveeixin amb una lliure designació. La resposta va ser que són càrrecs de molta responsabilitat. Que si la persona no funciona, se l’ha de poder remoure del seu lloc fàcilment.

En els pròxims mesos es proveiran les places de cap de 3 UTG. I l’equip rectoral actual ha decidit que es continuaran proveint pel sistema de lliure designació. Però ara la raó no és la facilitat per remoure a la persona si no funciona, sinó que en aquest sistema de provisió participarà la direcció PDI de l’escola. CCOO ens hem oposat a aquesta forma de selecció. El PAS és professional. El PDI no ha de tutoritzar ni la nostra feina, ni la nostra selecció, ni la nostra remoció.

Secció sindical CCOO UPC

Share