Reunió amb Gerència Maig

Aquesta setmana la Junta es va reunir amb gerència. Us fem un resum de la reunió.

OPOSICIONS I PROMOCIONS 2018

Com ja us hem informat, al març  CCOO i altres sindicats vam signar un acord per a la millora de l’ocupació pública i condicions de treball.

En aquest acord es contempla una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal que inclourà les places que hagin estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2017. Què suposa aquesta mesura i com influirà en els processos selectius previstos el 2018 en la UPC?

AUXILIAR ADMINISTRATIU (C2-ANTIGA D)

Nombre de places a convocar: la UPC informarà sobre les places que compleixen els requisits d’estabilització al voltant de l’estiu. Un cop estiguin aprovades per l’administració competent sabrem quantes places totals es poden convocar. Recordeu que ara mateix l’oferta aprovada és de 46 places i que la UPC té pendent decidir que farà amb la taxa de reposició del PAS generada el 2017 (aproximadament 21 places).

És a dir, que el procés d’estabilització permetrà convocar un nombre de places superior al que permetria la taxa de reposició. Es convocaran juntes les places originades per estabilització o per taxa de reposició.

Calendari: la previsió és que sigui al desembre d’aquest any.

Com serà el procés? Al juny gerència ens reunirà per informar-nos sobre les places que es poden estabilitzar i per negociar el contingut del procés selectiu, tal com està previst en l’acord “La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, será objeto de negociación en cada una de las Administraciones Públicas, en cuyo marco podrá ser objeto de valoración en la fase de concurso, entre otros méritos, en su caso, el tiempo de servicios prestados a la Administración”.

En la reunió CCOO vam manifestar que, tot i que l’acord contempla que el procés sigui extern, hem de portar al límit tots els avantatges legals que ens dóna l’acord per simplificar-lo i valorar els mèrits el màxim possible. Les persones que actualment treballen interinament a la UPC tenen anys d’experiència. No podem tornar a perdre més companys després dels acomiadaments del 2013.

L’estabilització del personal auxiliar administratiu interí que compleixi els requisits de l’acord  ha de realitzar-se amb un procediment similar a l’estabilització del personal laboral temporal. Que la UPC faci un procés més complex, i amb més entrebancs pel personal funcionari, seria injust i  el nostre col·lectiu no ho entendria.

ESCALA DE GESTIÓ (A2-ANTIGA B)

Nombre de places a convocar: la convocatòria serà de 10 places de promoció interna i, paral·lelament, es convocaran de manera externa el nombre de places de l’escala A2 ocupades interinament que compleixen els requisits d’estabilització.

Es va demanar un augment del nombre de places a promoció interna. Gerència no descarta convocar més en el futur.

Calendari: la previsió és que sigui al desembre d’aquest any.

La resta de detalls del procés estan pendents de concretar encara. Però evidentment, com en el cas de l’estabilització del personal auxiliar administratiu, lluitarem perquè es realitzi de la manera més favorable per les persones que ocupen les places.

Les dates de tots dos processos són previsions. És molt improbable que es convoquin abans i, més aviat, es podrien endarrerir.

En les pròximes setmanes prepararem les nostres propostes sobre el contingut dels processos selectius per negociar-les amb gerència. Si ens vols fer arribar les teves propostes, o voleu informació més detallada sobre el procés, feu-nos arribar un correu electrònic amb l’assumpte OPOSICIONS a secciosindical.ccoo@upc.edu

CALENDARI ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

Respecte a la resta de processos selectius gerència no ens va donar un calendari. Volen analitzar l’RLT i la plantilla per veure les necessitats de personal en el futur i establir un calendari de promocions.

INCREMENT RETRIBUTIU 2018 I RESTA PAGA 2012

Increment retributiu 2018: un cop s’aprovin els pressuposts generals de l’estat, gerència podrà informar sobre quan es farà efectiu l’increment i pagarà els endarreriments.

Resta paga 2012: la previsió és que es faci efectiva en la nòmina de maig.

TEMES PENDENTS          

Aviat reprendrem les negociacions per canviar la normativa dels concursos.

I, juntament amb el comitè, reprendrem també les negociacions del Pla de formació, calendari laboral 2019 i reduccions jornada majors 60 anys.

Finalment, vam insistir a gerència que dediqui els màxims recursos disponibles per reforçar la plantilla i cobrir maternitats i llargues malalties.

Confiem a poder avançar en els diferents temes aturats durant mesos per les eleccions a rector.

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC

Share