Especial jubilacions i més

JUBILACIONS

El passat 15 d’abril moltes persones vam participar en les manifestacions i concentracions convocades per CCOO i UGT per exigir unes pensions dignes i la viabilitat del sistema.

Tot i que encara no s’han aprovat els pressupostos del 2018, sembla que finalment les pensions pujaran segons l’IPC aquest any, i que el “factor de sostenibilitat” no s’aplicarà el 2019, com tenia previst el govern.

Aquest factor és un element corrector que té com a objectiu retallar les futures pensions per adequar-les a l’esperança més gran de vida. El govern encara està dissenyant la fórmula definitiva d’aquest factor de sostenibilitat que reduirà de manera progressiva la quantia de les pensions.

CÀLCUL PENSIÓ

Us recomanem que preveieu la vostra jubilació amb temps. Per això, us aconsellem que demaneu cita prèvia en una oficina de la Seguretat Social. En el següent enllaç trobareu el llistat d’oficines de la província de Barcelona:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I&RegIni=61&RegFin=70

També, podeu trucar al telèfon d’atenció 901 106570.

La Seguretat Social us calcularà la vostra pensió en el moment de la jubilació i també si us jubileu anticipadament. Si esteu a prop de l’edat de jubilació, és important que feu aquesta gestió per poder decidir quin és el millor moment per jubilar-se.

CONDICIONS A LA UPC PEL PAS

El conveni col·lectiu del PAS-laboral preveu en el seu article 53.2 i 5 dues millores voluntàries de seguretat social.

53.2: “En produir-se la jubilació el treballador que tingués acreditada a la universitat una antiguitat mínima de deu anys, tindria dret a percebre l’import íntegre de tres mensualitats i una mensualitat per cada cinc anys o fracció que excedeixi dels deu de referència”.

53.5: “El personal que es jubili a partir dels 60 anys rebrà una indemnització compensatòria, per un sol cop i per l’esmentat fet, d’acord amb l’escala següent: 

Als 60 anys: 12.000 euros
Als 61 anys: 7.500 euros
Als 62 anys: 6.000 euros
Als 63 anys: 4.000 euros
Als 64 anys: 3.000 euros”

Les universitats van deixar de pagar-les arran de les retallades, però els tribunals han sentenciat que aquesta retallada no era correcte. Actualment, la situació és la següent:

 • PAS LABORAL
  En aplicació de la sentència ferma núm. 865/2016 del TS, la UPC està pagant les dues indemnitzacions. La de jubilació ordinària (53.2) i, en el cas que et jubilis abans dels 65 anys, la del 53.5.
  Per poder-la cobrar, les persones l’han de demanar a la UPC mitjançant un PUC.
 • PAS FUNCIONARI
  La sentència del TS no és d’aplicació directa.
  Article 53.2. Indemnització per jubilació ordinària. La UPC no la paga. La sentència del TS reobre les possibilitats de la via judicial. Actualment, si vols reclamar-la, hauràs de presentar un recurs a la UPC abans que passin 4 anys de la teva jubilació i, posteriorment, presentar una demanda judicial.
  Article 53.5. Indemnització per jubilació abans dels 65 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i diferents jutjats del contenciós, han condemnat a la UPC a abonar-la.  Les persones que es jubilin abans dels 65, l’han de demanar a la UPC mitjançant un PUC.

Si tens cap dubte, fes-nos arribar un email amb l’assumpte JUBILACIO a: secciosindical.ccoo@upc.edu

REDUCCIÓ DE JORNADA ALS 60 ANYS

Després que la UPC anul·lés aquesta reducció, l’anterior equip rectoral la va tornar a aplicar tot i que sense signar cap acord amb junta i comitè com li demanàvem.

Tot el PAS funcionari i laboral que no es pot jubilar parcialment, i que tingui com a mínim 60 anys i una antiguitat a la universitat de més de 25 anys, disposa de 5 hores setmanals de reducció sempre que s’inscrigui a un programa de traspàs de coneixements.

A finals d’aquest any finalitza el programa, i també l’acord de jubilació parcial del PAS-laboral. És un dels temes prioritaris que hem de negociar amb gerència.

Finalment, informar-vos que des de fa temps la part social hem demanat la compactació dels dies a treballar pels jubilats parcials i a la darrera reunió amb gerència se’ns va informar que les darreres sentències ho fan possible. Aviat us donarem informació més detallada.

EINES INFORMÀTIQUES GRATUÏTES PER A TREBALLADORS/ES

Eines útils per a conèixer les teves cotitzacions, calcular pensions, condicions per accedir a l’atur. Les trobaràs en la pàgina de LABORO, un blog amb moltes qüestions interessants per a tots els que treballem.

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/01/herramientas-informaticas-trabajadores.html

MODIFICACIONS PLACES DE L’RLT

Us fem arribar els enllaços a les modificacions de places aprovades en el Consell de Govern d’abril i de març:

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-02-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-rlt-del-pas/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-rlt-del-pas/@@display-file/visiblefile/

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-01-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-les-modificacions-de-la-rlt-de-pas/aprovacio-de-les-modificacions-de-la-rlt-de-pas/@@display-file/visiblefile/

Secció CCOO UPC

Share