Temes d’interès pel PAS al Consell de Govern UPC d’ahir

Us fem arribar un resum de temes d’interès pel PAS que es van tractar al Consell de Govern d’ahir:

Xavier Massó serà el nou gerent de la UPC. El rector va explicar que proposarà al Consell Social de la UPC que el ratifiqui com a gerent de la UPC. També va informar que constituirà una comissió consultiva (gerent, rector, dos vicegerents i dos vicerectors) perquè els temes estiguin consensuats i incorporin més perspectives. El rector ja ens havia informat als sindicats sobre aquesta comissió. CCOO considerem que caldrà veure el seu funcionament futur per valorar la iniciativa.

En el referent al Pressupost 2018 cal destacar el següent:

  • Tancaments energètics: Es van aprovar els tancaments pel 2018 (26, 27, 28, 29 de març. Entre el 6 i el 24 d’agost. 24, 27 i 28 i 31 de desembre). Considerem que és una decisió positiva del consell de govern no només pel personal sinó també per la mateixa UPC. Donades les dificultats econòmiques de la universitat aquests tancaments són importants per fer un estalvi que, en tot cas, podria destinar-se a recuperar drets perduts.
  • Paga extra 2018: Com ja sabeu resta per abonar una part de la paga extra del 2012 que encara ens deuen als treballadors públics catalans. La Generalitat va acordar que l’abonaria el març de 2018. Alguns mitjans de comunicació afirmen que l’abonaran a l’abril. Però, com sempre, cal veure si aquestes previsions es compleixen pel personal d’universitats.
  • Increment retributiu 2018: Ara mateix, està pendent de l’aprovació dels pressupostos generals de l’estat.
  • Oposicions i promocions: s’han pressupostat 67 places d’auxiliar administratiu (C2) i 10 d’A2 (antiga B).
  • Increment plantilla: s’han pressupostat 25 noves contractacions en el PAS. Saludem aquest fet tot i que ho considerem del tot insuficient. La UPC ha de començar a fer un esforç seriós per recuperar el pes pressupostari en capítol 1 que el PAS hem perdut al llarg d’aquests anys de crisi. No es pot continuar perllongant la situació de precarietat que hi ha en la plantilla del PAS a la UPC, més encara si tenim en compte l’envelliment i les futures jubilacions que estan en l’horitzó.
  • Modificacions del pressupost: És possible que hi hagi alguna variació pressupostària al llarg del 2018. El Consell de Direcció elaborarà un Pla d’actuació en els pròxims mesos. A més, hem de negociar amb gerència temes importants amb implicacions econòmiques. En aquest últim sentit, cal remarcar que la introducció del pressupost 2018 ja contempla una inversió en formació que la part social hem reclamat des de fa temps.

Continuem treballant !

Secció Sindical CCOO UPC

Share