Informacions relatives a la primera reunió amb el gerent UPC en funcions

El dijous, 25 de gener, junta i comitè del PAS es va reunir amb el gerent en funcions i la directora de l’àrea de personal. Us fem un resum dels temes que es van tractar.

PRESSUPOST 2018

El gerent en funcions, el Xavier Massó, va informar que la seva intenció és elaborar un pressupost realista, que contempli els acords i compromisos anteriors.

  • Increment retributiu 2018. Ara com ara, no hi ha ni pressupost general de l’estat ni de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no se sap quin serà l’increment retributiu.
  • Retorn de les pagues. Es pressupostarà el retorn de les pagues acordat en la Mesa general de la funció pública de Catalunya. Però no es farà efectiva fins que la Generalitat transfereixi els diners a la UPC. CCOO recorda el compromís de la Generalitat de pagar el 20,32% pendent de la paga extra de l’any 2012 durant el primer trimestre del 2018: https://goo.gl/1zqXYb

FORMACIÓ

La intenció és pressupostar el mateix import que l’any passat.  Serà una prioritat negociar un nou Pla de formació.

TANCAMENTS

Va assegurar que els tancaments pactats pel 2018 es respectaran. Que es podrien ampliar les activitats que es faran durant els tancaments, però que aquest fet no afectarà l’acord de calendari laboral 2018.

CALENDARI OPOSICIONS I PROMOCIONS

  • Oposicions d’auxiliar administratiu: es convocaran el 2018. En els pròxims mesos s’han de preparar i estudiar quin és el millor moment per convocar-les.
  • Promoció de C1 (antiga C) a A2 (antiga B). També es respectarà el compromís de convocar-les.

CCOO vam demanar a gerència que negociï amb els representants dels treballadors el contingut de la convocatòria d’aquests processos selectius. Gerència no va negociar, ni informar sobre quines proves es realitzarien en les passades convocatòries de promoció interna de C1 (antiga C) i A 1 (antiga A).

De la resta de processos de promoció parlarem més endavant.

REDUCCIÓ DE JORNADA DE LES PERSONES MAJORS DE 60 ANYS

Fins desembre de 2018, gerència continuarà comunicant a les persones afectades que poden formar part del programa de finalització de la carrera professional i, per tant, accedir a la reducció de jornada de fins a 5 hores setmanals.

Vam exposar i preguntar pels diferents temes que s’estaven treballant amb l’anterior gerent. Si el gerent en funcions fins al 28 de febrer continua com a gerent, la intenció és continuar amb ells.

Secció Sindical CCOO UPC

Share